Na składowisku bardziej eko

Na Międzygminnym Składowisku Odpadów Komunalnych Kras-Eko w Wincentowie odbyło się uroczyste odebranie inwestycji, dzięki której przedsiębiorstwo korzystać będzie z odnawialnych źródeł energii i stanie się bardziej ekologiczne.

Zakończyła się inwestycja Kras-Eko pn. „Dostosowanie Zakładów Zagospodarowania Odpadów w województwie lubelskim do wymagań dla Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych”. W ramach projektu zrealizowano budowę układu zasilania z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, wybudowano instalację biologicznego przetwarzania odpadów oraz instalację do biologicznego przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów.

Inwestycja ma zapobiec powstawaniu nadmiernej ilości odpadów, przyczynić się do efektywnego ich zbierania, magazynowania, przetwarzania oraz w dalszej kolejności odzysku czy unieszkodliwiania. Przedsięwzięcie przyczyni się także do poprawy jakości zagospodarowania odpadów na terenie powiatu krasnostawskiego poprzez przetwarzanie odpadów zmieszanych, odpowiednie przygotowanie części nadającej się do recyklingu, a także składowanie i kompostowanie odpadów nie nadających się do ponownego użycia.

W uroczystym oddaniu inwestycji do użytku wzięli udział m.in. wójt gminy Krasnystaw Edyta Gajowiak-Powroźnik oraz burmistrz Krasnegostawu Robert Kościuk, a także przewodniczący rady miasta Janusz Rzepka, przewodniczący rady powiatu Witold Boruczenko, wicestarosta Marek Nowosadzki, czy burmistrz Piask Michał Cholewa. Gospodarzem spotkania był prezes Kras-Eko Robert Poniedziałek. (k)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here