Na szczytny cel

Tradycyjnie już przed Świętami Wielkonocnymi w Szkole Podstawowej nr 23 w Lublinie odbył się kiermasz z ciastami oraz świątecznymi ozdobami przygotowanymi przez uczniów oraz ich rodziców. Zebrane ze sprzedaży pieniądze zasilą konto akcji „Wolni-Niewolni”, która ma na celu pomóc ofiarom handlu ludźmi w Afryce, w tym dzieciom sprzedawanym przez rodziny do niewolniczej pracy.


Akcja „Wolni-Niewolni” zainicjowana została w Lublinie przez stowarzyszenie HAART Kenya i Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej pod koniec stycznia. Lubelskie szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze chętnie się do niej włączyły.

W SP nr 23 z ul. Podzamcze 9 nad kiermaszem, z którego środki przekazane zostaną organizatorom akcji i posłużą wsparciu medycznemu, psychologicznemu, a także zapewnią edukację dzieciom i szkolenia zawodowe dla osób starszych, czuwały panie ze świetlicy: Izabela Szkoda i Urszula Pawłowska. To pod ich czujnym okiem dzieci i młodzież przygotowały przepiękne pisanki, zajączki i karty świąteczne, które trafiły na wielkanocny kiermasz. BS