Na szkolnictwo zawodowe

Blisko 1,3 miliona zł trafi do Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Chełmie. To unijne pieniądze z programu wsparcia szkolnictwa zawodowego.

W minionym tygodniu przedstawiliśmy listę szkół z naszego regionu, które otrzymały pieniądze w ramach RPO na rozwój szkół zawodowych. Wśród nich jest także Zakład Doskonalenia Zawodowego w Chełmie. Placówka ubiegała się o dofinansowanie projektu „Start do sukcesu zawodowego”. Ma dostać z UE 1 283 826,24 zł. Sam projekt został oszacowany na 1 426 473,60 zł.
– Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli dwóch szkół zawodowych chełmskiego oddziału Zakładu Doskonalenia Zawodowego: Technikum w Chełmie i Branżowej Szkoły I Stopnia w Chełmie – mówi Dorota Grabowska, dyrektor Centrum Kształcenia Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie. – Weźmie w nim udział 134 uczniów i 7 nauczycieli kształcenia zawodowego.
Projekt obejmuje kursy, staże i praktyki zawodowe dla uczniów, a także szkolenia dla nauczycieli. Z unijnych pieniędzy doposażonych zostanie też pięć szkolnych pracowni zawodowych: mechaniczna, hotelarska, budowlana, gastronomiczna i fryzjerska.
– Dodatkowo, przy współpracy z PWSZ Chełm zostaną zorganizowane, otwarte dla wszystkich uczniów szkół ZDZ, spotkania tematyczne dla każdej z pięciu branż kształcenia zawodowego. Uczestnicy projektu otrzymają wsparcie towarzyszące w postaci zwrotu kosztów dojazdu na zajęcia, poczęstunku, badań lekarskich niezbędnych do wykonywania pracy w danym zawodzie, ubrania robocze i stypendia stażowe – dodaje dyrektor. (opr. mg)