Na walnym SBP

(24 marca) W MBP odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich – Koła przy Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włodawie. Na zebraniu przyjęto uchwały w sprawach: zmiany struktury organizacyjnej dotychczasowego koła, podział na koło miejskie i koło terenowe oraz złożenia wniosku o powołanie, na bazie powołanych kół, Oddziału SBP we Włodawie. Nastąpił podział członków dotychczasowego Koła SBP przy MBP Włodawa na koło miejskie i terenowe, wybór Komisji Skrutacyjnych oraz Zarządów obu kół. Poszczególne Zarządy ukonstytuowały się w składzie, koło miejskie: przewodnicząca Małgorzata Zińczuk, sekretarz Edyta Pietrzak, skarbnik Olga Puś (wszystkie z MBP Włodawa); koło terenowe: przewodnicząca Ewa Krukowska (MBP Włodawa), sekretarz Monika Urbańska-Nazaruk (MBP Włodawa), skarbnik Monika Kędzierska (GBP Urszulin), członek zarządu Agnieszka Wróbel (BPG Hańsk).
Wcześniej członkowie Koła udzielili jednogłośnie absolutorium ustępującemu Zarządowi (przewodnicząca Małgorzata Zińczuk, sekretarz Edyta Pietrzak, skarbnik Ewa Krukowska, członkowie zarządu: Hanna Czelej, Barbara Paszkowska). Jednogłośnie przyjęto także sprawozdania ustępującego zarządu, za okres kadencji od 30 listopada 2012 roku do 23 marca 2017 roku, przedstawione przez przewodniczącą Koła Małgorzatę Zińczuk – sprawozdanie merytoryczne oraz skarbnik Ewę Krukowską – sprawozdanie finansowe. (a)