Na wypadek wojny

Jak bronić się przed terroryzmem, co robić w razie ataku nuklearnego, czy jak sobie radzić z anomaliami pogodowymi – o tym, i jeszcze o wielu innych zagrożeniach przeczytać można w broszurze wydanej właśnie przez gminę Włodawa. Dokument nie powstał z własnej inicjatywy. Jego opracowanie nakazuje m.in. ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej.

Od kilku dni na stronie włodawskiego Urzędu Gminy dostępna jest broszura „Zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń”. Z liczącego 22 strony opracowania skierowanego przede wszystkim do mieszkańców tej gminy dowiadujemy się, co ludzie powinni robić w czasie sytuacji kryzysowych. Wielu dziwi, że taka informacja w ogóle się pojawiła – żyjemy przecież w czasach pokoju i nie grożą nam huragany. Niektórzy, choć tych jest znacznie mniej, dopatrują się w powstaniu broszury oznak nadchodzącego kryzysu, być może nawet wojny. Tymczasem powszechna samoobrona to część obrony cywilnej kraju, która ma na celu przygotowanie ludności do uczestnictwa w samoobronie. Polega na szkoleniach i wykonywaniu przez obywateli określonych obowiązków w ramach przygotowań do samoobrony. Prawne podstawy do działalności w tej dziedzinie daje m.in. Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
– Jednym z ważniejszych zadań stojącym przed władzami gminy Włodawa jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom – mówi wójt Tadeusz Sawicki. – Powinniśmy zdawać sobie sprawę z tego, że zarówno w czasie sytuacji kryzysowych, jak i w czasie pokoju mogą wystąpić na znacznych obszarach poważne zagrożenia dla życia i zdrowia ludności. W czasie ewentualnej wojny zagrożenie wynikać może ze skutków użycia broni masowego rażenia. W czasie pokoju zdarzają się awarie w zakładach przemysłowych lub katastrofy transportowe. Podobną groźbę stwarzają klęski żywiołowe. Dlatego każdy z nas powinien wiedzieć, jak się przed nimi obronić lub przynajmniej zminimalizować ich skutki. Właśnie dlatego powstało to opracowanie – tłumaczy wójt. (bm)