Na zawsze w pamięci…

W Dniu Wszystkich Świętych wspominamy tych, którzy odeszli na zawsze. Przypominamy zasłużonych dla regionu, których pożegnaliśmy w tym roku.

Ks. Stanisław Chmielowski, zmarł w wieku 69 lat. Pracował jako wikariusz w parafiach w Łopienniku Nadrzecznym, Hucie Krzeszowskiej, Klesztowie, Chełmie (pw. Rozesłania Apostołów), Karczmiskach, ale najwięcej lat spędził w Rudzie-Hucie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1971 roku. Od 14 lat przebywał na urlopie zdrowotnym. Pochowany na cmentarzu w Rudzie-Hucie.
Waldemar Cichosz, w latach 1998-2002 był radnym gminy Kamień. Zasiadał m.in. w komisji oświaty. Był społecznikiem, zaangażowanym w pomoc mieszkańcom gminy Kamień. Pracował jako informatyk. Zmarł w wieku 53 lat.

Arkadiusz Gałązka, znany pod pseudonimem literackim – Sann. Pisał opowiadania, eseje, szkice literackie, bajki i wiersze dla dzieci, utwory poetyckie. Od 2003 r. na stałe związał się z chełmskim Wydawnictwem TAWA. Swoje liryki, opowiadania, eseje, szkice i recenzje publikował w m.in. w „Egerii”, „Nestorze”, „Tygodniku Chełmskim”, „Gazecie Bieszczadzkiej”, „Nowym Tygodniu” i „Scenie polskiej – Poolspodium”. Był pierwszym prezesem Chełmskiej Grupy Literackiej „Lubelska 36”, członkiem zespołu redakcyjnego Pisma Literacko-Artystycznego „Egeria”. Zmarł w wieku 57 lat.

Maria Patra, zmarła w wieku 63 lat. Pochodziła z Rejowca Fabrycznego, od lat związana z samorządem powiatu chełmskiego. W 1999 roku została radną. Później, przez dwie kadencje (2002-2010) była przewodniczącą rady. W 2010 roku została etatowym członkiem zarządu powiatu a potem wicestarostą. Po ostatnich wyborach przeszła na emeryturę, ale z pracy w samorządzie nie zrezygnowała. Po raz kolejny uzyskała mandat radnej i została wiceprzewodniczącą rady powiatu.

Grażyna Pawłowska, od 1980 r. pracowała w Urzędzie Gminy Ruda-Huta. W latach 1988-1990 oraz 1991-2007 była sekretarzem gminy Ruda-Huta. Następnie pracowała w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudzie-Hucie, a ostatnio w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie. W latach 2010-2014 była radną gminy Ruda-Huta. W latach 2003-2009 z przerwą od czerwca 2004 do września 2005 pełniła funkcję Prezesa Ludowego Klubu Sportowego „Hutnik” w Rudzie-Hucie. Zmarła w wieku 60 lat.

Zofia Sawa, była znanym w Chełmie lekarzem pediatrą, przez wiele lat zatrudniona w MSP Zakładzie Opieki Zdrowotnej przy ul. Wołyńskiej w Chełmie. Zmarła w wieku 61 lat.
Ks. mgr Stanisław Szozda, był wikariuszem – seniorem w parafii pw. Chrystusa Odkupiciela w Chełmie. Pochodził z Krasnegostawu. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk księdza Arcybiskupa Bolesława Pylaka w 1982 r. Przed objęciem urzędu w parafii pw. Chrystusa Odkupiciela w Chełmie ks. Szozda pełnił posługę w parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Lublinie. Do Chełma został przeniesiony w 2014 r. Zmarł w wieku 62 lat.

Artur Walasek, wicemarszałek województwa lubelskiego. Od 2005 roku pracował w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie, gdzie pełnił funkcję dyrektora Departamentu Organizacyjno-Prawnego, a od 2010 roku na stanowisku Sekretarza Województwa Lubelskiego. W 2014 roku został radnym wojewódzkim i wicemarszałkiem odpowiedzialnym za kwestie rolnictwa i ochrony środowiska. Zmarł po ciężkiej chorobie w wieku 45 lat.

Zdzisław Zalewa, chełmski przedsiębiorca, zginął tragicznie w wypadku samochodowym. Prowadził firmę narzędziową Elektromet. Wcześniej, przez wiele lat, był dyrektorem Kombinatu Remontowo-Budowlanego Przemysłu Cementowego, Wapienniczego i Gipsowego w Chełmie. Wspomagał działalność kulturalną i sportową. (opr. mo)