Nabór na rachmistrzów

Powszechny Spis Rolny w 2020 r. planowany jest od 1 września do 30 listopada br. Nabór na rachmistrzów, którzy przeprowadzą badania ankietowe, trwa do 8 lipca. Rekrutację prowadzą samorządy i to tam zainteresowani mieszkańcy mogą składać aplikacje, a także uzyskać szczegółowe informacje w tej sprawie.

– Spis rolny zostanie przeprowadzony w gospodarstwach rolnych: osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych), osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej – informuje Urząd Statystyczny w Lublinie. – Wszystkie podmioty zobowiązane są do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi w formie samopisu internetowego, wywiadu telefonicznego lub bezpośrednio w trakcie rozmowy z rachmistrzem spisowym. Na terenie powiatu chełmskiego będzie zatrudnionych 32 rachmistrzów. Zgodnie z zapisami ustawy o PSR 2020 nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych jest otwarty i konkurencyjny oraz należy do zadań Gminnego Biura Spisowego. Ogłoszenia o naborze na rachmistrzów terenowych są zamieszczane w miejscach powszechnie dostępnych w siedzibie urzędu gminy oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu gminy.

Nabór na rachmistrzów, oprócz gmin powiatu chełmskiego, prowadzi także miasto Chełm. Wymagane dokumenty oraz harmonogram zadań dostępne są w Urzędzie Miasta Chełm przy ul. Lubelskiej 65 i na stronie internetowej ratusza. Kandydat na rachmistrza terenowego powinien być osobą pełnoletnią, posiadać co najmniej średnie wykształcenie, posługiwać się językiem polskim w mowie i w piśmie, nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Kandydaci na rachmistrza terenowego muszą przejść szkolenie, zakończone egzaminem.

Urząd Statystyczny w Lublinie informuje, że planuje się, iż rolnicy będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach rolnych poprzez: samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, która będzie dostępna na tej stronie internetowej lub odpowiedzi w wywiadzie telefonicznym przeprowadzanym przez rachmistrza telefonicznego. Jeżeli warunki związane z epidemią będą pozwalały wówczas rolnik udzieli odpowiedzi w wywiadzie bezpośrednim przeprowadzanym przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi gospodarstwo rolne. (t)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here