Nade wszystko „papier”

Kierowcy na chodniku przy skrzyżowaniu ul. Legendy z ul. Koncertową parkują jak chcą

Niedawno pisaliśmy o konflikcie, jaki powstał między pieszymi a kierowcami masowo parkującymi niezgodnie z przepisami na chodniku przy skrzyżowaniu ul. Legendy z ul. Koncertową. Dochodzi tam nawet do sytuacji, kiedy czujący się bezkarnie kierowcy trąbią na pieszych korzystających z przystanku autobusowego.


O sprawie powiadomił nas pan Marcin, mieszkaniec pobliskiego bloku. Tłumaczył on, że proceder ten nasila się od dawna, a nikt nie próbuje go powstrzymać. Wskazał również jedyne jego zdaniem skuteczne rozwiązanie – montaż słupków blokujących wjazd aut na miejski chodnik. Propozycję tę przekazaliśmy do przedstawiciela Urzędu Miasta Lublin.

– Czytelnik z propozycją słupków powinien zgłosić się z pismem do Wydziału Zarządzania Ruchem i Mobilnością Urzędu Miasta Lublin, w którego kompetencjach są projekty organizacji ruchu, w tym uwzględnianie w nich elementów bezpieczeństwa ruchu, takich jak słupki czy barierki. – poinformował Karol Kieliszek z biura prasowego lubelskiego ratusza.

Przekazane informacje sugerują, że urząd miasta nie podejmuje z własnej inicjatywy żadnych działań w przypadku nagminnego i trwającego od lat zagrożenia pieszych ze strony kierowców, czekając na oficjalny sygnał od mieszkańców. Jeszcze raz dopytaliśmy więc, jakie działania w tej sprawie podejmuje Urząd Miasta Lublin oraz Zarząd Dróg i Mostów na podstawie własnych obserwacji? – Kwestia ta zostanie przeanalizowana w merytorycznym wydziale, gdy zostanie do tego wydziału zgłoszona – przekazał w odpowiedzi Karol Kieliszek.

Czy jednak urzędnicy nie powinni zainteresować się tym problemem sami, choćby po sygnale przekazanym od naszego czytelnika? – Czy „Nowy Tydzień w Lublinie” jest jednostką pośredniczącą w procesie opracowywania projektów stałej organizacji ruchu? – pyta ironicznie w odpowiedzi Karol Kieliszek z biura prasowego lubelskiego ratusza, po czym ponawia swoją wcześniejszą propozycję. – „Odpowiadając na Pana pytania jednocześnie proponuję czytelnikowi, kontakt z właściwym podmiotem w kwestii organizacji ruchu” – kończy K. Kieliszek.

Wygląda więc na to, że urzędnicy odpowiedzialni za drogi, którzy sami udają, że nie widzą problemu istniejącego od lat, postanowili zlekceważyć sygnał naszego czytelnika, oczekując od niego skierowania oficjalnego pisma w celu jakiejkolwiek analizy sytuacji drogowej przy skrzyżowaniu ul. Legendy z ul. Koncertową.

Wkrótce zostanie za to wyremontowany ostatni fragment chodnika w tym miejscu. Środki finansowe na to zadanie przeznaczyła w ramach przysługującej jej rezerwy celowej rada dzielnicy Czechów Południowy. Prace te powinny zostać zakończone do połowy września.

Marek Kościuk