Nadzieja na przyszłość

Ten projekt może odmienić życie młodych niepełnosprawnych. Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” oferuje im płatne szkolenia zawodowe i staże. To ogromna szansa na zdobycie pracy, lepszą przyszłość i samodzielność.

Niewiele jest tego typu przedsięwzięć, dlatego żal nie wykorzystać takiej szansy. Chodzi o współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego projekt „Młodzież NEET – kreatywna i aktywna”. Kierowany jest do szczególnej grupy osób – bezrobotnych do 29. roku życia z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Uczestnicy projektu przejdą szkolenia zawodowe oraz trzymiesięczne staże. Dodatkowym wsparciem będzie też poradnictwo psychologiczne i zawodowe. Oferowane szkolenia dobrane będą według zainteresowań i potrzeb niepełnosprawnego. Najważniejsze jednak, że związane one będą z najbardziej poszukiwanymi na rynku pracy profesjami: opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej, kucharz gastronomii, technolog robót wykończeniowych w budownictwie, obsługa sekretariatu, animator czasu wolnego i fryzjer. I jeszcze jeden ogromny atut – uczestnicy projektu dostaną wynagrodzenie. Za godzinę szkolenia otrzymają 8,54 zł brutto, a za każdy miesiąc stażu – 1352,28 zł brutto. Mogą też liczyć m.in. na zwrot kosztów dojazdu i opieki nad dzieckiem. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 535 306 732 lub w siedzibie LGD „Ziemi Chełmskiej”, plac Niepodległości 1 w Chełmie („gmach”). (red)