Nagła zmiana w IPN

Jacek Welter nie jest już dyrektorem oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie. W ubiegłym tygodniu został odwołany przez prezesa IPN. Jego następcą będzie Dariusz Magier, szef Archiwum Państwowego w Radzyniu Podlaskim.
O odwołaniu Weltera ze stanowiska dyrektora lubelskiego IPN, którym był przez osiem lat, poinformowała media Agata Fijuth-Dudek, asystentka prasowa IPN w Lublinie. Przyczyn odwołania nie podano. Niedługo po tym na stronie internetowej IPN pojawiła się informacja, że jego następcą zostanie dr hab. Dariusz Magier. Magier jest historykiem, pracownikiem naukowym Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach i Państwowej Szkoły Wyższej im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Pełnił również funkcję kierownika Oddziału Archiwum Państwowego w Radzyniu Podlaskim. Pracownicy lubelskiego IPN są zaskoczeni zmianą na stanowisku przełożonego. Jacek Welter był bowiem w latach 2002-2006 współpracownikiem ówczesnego prezydenta Warszawy Lecha Kaczyńskiego pełniąc w stołecznym ratuszu funkcję dyrektora Biura Ochrony.
W ostatnim czasie nowy prezes IPN, dr Jarosław Szarek, odwołał również szefów oddziałów IPN we Wrocławiu, Szczecinie i Krakowie. RN