Nagroda dla nauczyciela chemii

Nauczyciel chemii w szkołach w Siennicy Nadolnej i Krupem, Zbigniew Rzemieniuk, został uhonorowany medalem im. Zofii Matysikowej.

Nagrody przyznawane są od 2008 r. przez Sekcję Dydaktyczną Polskiego Towarzystwa Chemicznego za wybitne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, popularyzację wiedzy chemicznej, rozwijanie innowacyjnych metod nauczania i uczenia się oraz aktywną działalność na rzecz edukacji chemicznej. Inicjatorką przyznawania wyróżnienia i medalu jest prof. Hanna Gulińska z Zakładu Dydaktyki Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W tym roku wyróżnienie otrzymało dziesięciu nauczycieli z dużych miast Polski, a tylko dwóch z mniejszych miejscowości. Zbigniew Rzemieniuk w czasie swojej kariery zawodowej dwukrotnie otrzymał Nagrodę Kuratora Oświaty, trzykrotnie Nagrodę Wójta, był opiekunem dwóch finalistów i pięciu laureatów wojewódzkiego konkursu chemicznego. Nauczyciel nagrodę odbierał podczas 59. Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Poznaniu. (kg)