Nagroda Norwida przyznana

Katarzyna Kurek, uczennica klasy III b została tegoroczną laureatką Nagrody Patrona II LO im. Cypriana Kamila Norwida w Krasnymstawie.

W tym roku szkolnym do Nagrody Partona II LO nominowano sześciu maturzystów: Ilonę Kalamon, Pawła Piątkowskiego, Katarzynę Kurek, Macieja Banaszaka, Patrycję Kwitek i Monikę Cegłowską. Przewodnicząca kapituły konkursu, zarazem dyrektor II LO Anna Antyga, przypomniała zasady przyznawania tego zaszczytnego wyróżnienia, a następnie ogłosiła, że laureatem tegorocznej Nagrody Norwida została Katarzyna Kurek z klasy III b. Fundatorami wyróżnienia, którą w tym roku był tablet, są: przewodniczący rady powiatu Marek Nowosadzki i ks. dziekan Roman Skowron. (k)