Nagroda za dworek

Hanna Mazurkiewicz, burmistrz Krasnegostawu, odebrała pierwszą nagrodę w konkursie „Złota Kielnia” w kat. „Rewaloryzacja zabytków”, za modernizację dworku starościńskiego.

Władze Krasnegostawu uhonorowano statuetką „Złotej Kielni” za zadanie pod nazwą „Rewitalizacja Starościńskiego Zespołu Dworsko-Folwarcznego wraz z historycznym parkiem w Krasnymstawie na ul. Sikorskiego 10 i ul. Konopnickiej 5 i 5A”. Nagroda ta od wielu lat kojarzona jest z profesjonalizmem, a jej otrzymanie stanowi potwierdzenie dobrze wykonanej pracy. – Bardzo cieszymy się, że nasz trud został dostrzeżony. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu i kapitule konkursowej za docenienie tej bardzo ważnej dla naszego miasta inwestycji – mówi burmistrz Hanna Mazurkiewicz.
Konkurs „Złota Kielnia” organizowany jest od 15 lat przez lubelski oddział Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa we współpracy z lubelskim oddziałem Stowarzyszenia Architektów Polskich. Prace nad rewitalizacją dworku rozpoczęto, gdy burmistrzem Krasnegostawu był Andrzej Jakubiec. (kg)