Nagrody dla najaktywniejszych

W kameralnym gronie odbyła się 7 czerwca druga edycja Kozienaliowej Gali Naukowca. Podczas uroczystości w Chatce Żaka, organizatorzy przypominali, że Lubelskie Dni Kultury Studenckiej to nie tylko szereg wydarzeń kulturalno-rozrywkowych, ale też i szeroko pojęta nauka.


Nagrodzono i wyróżniono osoby, organizacje studenckie oraz wydarzenia, które miały istotny wpływ na funkcjonowanie społeczności akademickiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Nagrody przyznano w 4 kategoriach.
– Jak sama nazwa wskazuje, Studencki Projekt Warty Uwagi to kategoria, która wyróżnia przedsięwzięcia, które wpływają pozytywnie na promocję naszego uniwersytetu zarówno wśród studentów, jak i licealistów. Jesteśmy pewni, że wszystkie projekty były godne uwagi, ale chcielibyśmy wyróżnić projekt „Moje idealne miasto” Studenckiego Koła Naukowego „Planiści” – mówiła, wręczając nagrodę, Kinga Parcheta, przewodnicząca Komisji Kultury Zarządu Uczelnianego Samorządu Studentów UMCS.
Statuetkę w kategorii „Najaktywniejszy student” wręczyła Paulina Gregorczyk, przewodnicząca Komisji Socjalnej Zarządu Uczelnianego Samorządu Studentów UMCS.
– Nagroda wędruje w tym roku do kobiety. Bardzo zdolna studentka, dla nas jest to bardzo ważne, że studenci wyróżniają się swoją postawą nie tylko w środowisku akademickim, ale również promują uniwersytet i nas wszystkich. Wielkie brawa dla Anny Wuls – zachęcała Paulina Grzegorczyk.
Oprócz tego nagrodę w kategorii „Opiekun Na 5!” otrzymała dr Dagmara Kociuba. Laureatka pracuje na co dzień w Zakładzie Polityki Przestrzennej i Planowania na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS. Natomiast „Najaktywniejszym Kołem Naukowym” zostało Koło Naukowe Biologów. Wyróżniono też Koło Naukowe Anglistów.
Komitet organizacyjny Lubelskich Dni Kultury Studenckiej „Kozienalia 2017” przyznał również nagrodę specjalną.
– Chcielibyśmy docenić jedną, bardzo ważną dla nas osobę, bez której tego wszystkiego by nie było, która zwykle jest gdzieś z tyłu i jej nie widać i która steruje wszystkim z tylnego siedzenia i wskazuje nam drogę. Często poświęca bardzo dużo swojego czasu prywatnego. To nasza przyjaciółka, osoba dla nas najbliższa, Olga Szczygielska, przewodnicząca zarządu uczelnianego samorządu studentów UMCS” – anonsowała Kinga Parcheta.
Uroczystość swoimi występami uświetniły: kapela Vestige i grupa taneczna „zMYsł”.
Na gości i uczestników czekał również mały bankiet. Joanna Niećko

Komentarze