Nagrody dla twórców ludowych rozdane

W Krasnostawskim Domu Kultury podsumowano 22 edycję Przeglądu Twórczości Ludowej. Celem wydarzenia jest popularyzacja poezji i wytworów sztuki ludowej oraz integracja środowiska artystycznego.

Na tegoroczny przegląd zgłoszono kilkadziesiąt prac twórców działających na terenie Lubelszczyzny. Najlepsze zostały nagrodzone w takich kategoriach jak: poezja, malarstwo, rzeźba, garncarstwo, plecionkarstwo, koronkarstwo, haft, tkactwo oraz plastyka obrzędowa i zdobnicza. Oprócz wystawy, która jest czynna w galerii KDK, podziwiać je można w okolicznościowym folderze podsumowującym Przegląd.

Jury konkursu po zapoznaniu się z pracami nadesłanymi na konkurs postanowiło przyznać nagrody i wyróżnienia w dziewięciu kategoriach: rzeźba – 1. Tadeusz Szulc, 2. Piotr Czapka, 3. Jan Uścimiak i Ryszard Staiński, wyróżnienie: Zbigniew Kotowicz i Stanisława Mąka, malarstwo – 1. Piotr Czapka, 2. Stanisław Koguciuk, 3. Stanisława Mąka, garncarstwo – wyróźnienie: Leszek Kiejda, plecionkarstwo – wyróżnienie: Janina Bodio, haft – 1. Jadwiga Żukowska, koronkarstwo – 1. Jadwiga Żukowska, 2. Teresa Bożko, 3. Joanna Falkowska, wyróżnienie: Marta Dolepska, plastyka obrzędowa – wyróżnienie: Marcin Staiński i Janina Boroś, plastyka zdobnicza – 1. Janina Boroś, 2. Danuta Perestaj, 3. Stanisława Mąka, wyróżnienie: Maria Jadwiga Majówka, tkactwo – 1. Stanisława Kowalewska.

Jury Konkursu Poetyckiego rozpatrzyło 19 zestawów poetyckich nadesłanych przez 19 autorów i postanowiło przyznać pierwszą nagrodę Halinie Graboś, drugą Marii Gleń i Annie Wandzie Górze, a trzecią Jadwidze Edycie Lodwich, Czesławie Michańskiej i Antoniemu Rzeźniczukowi. Wyróżnieniami uhonorowano: Sylwię Czaplę, Czesławę Demczuk, Teresę Marię Ciodyk, Zofię Swatowską i Danutę Perestaj. Nagrody finansowe, rzeczowe i dyplomy wręczali: Hanna Mazurkiewicz – burmistrz Krasnegostawu, Wojciech Kowalczyk – p.o. wójta gminy Krasnystaw, Dorota Sawa – prezes LGD Krasnystaw PLUS i Damian Kozyrski – dyrektor Krasnostawskiego Domu Kultury.

Ponadto przedstawiciel wojewody lubelskiego Wojciech Kowalczyk oraz dyrektor biura zarządu Stowarzyszenia Twórców Ludowych Paweł Onochin wręczyli Danucie Perestaj i Adamowi Lipie Honorową Odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej” nadaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego. (k)