Nagrody dla wyróżniających się nauczycieli

Joanna Kurek i Janina Młynek znalazły się na liście pedagogów, którzy mogą otrzymać Nagrody Ministra Edukacji przyznawane w ramach Dnia Edukacji Narodowej.

O wyróżnienie krasnostawskich nauczycielek wniosek do ministra edukacji złożył lubelski kurator oświaty. Joanna Kurek to nauczycielka Zespołu Szkół nr 4 w Krasnymstawie, a Janina Młynek pracuje w krasnostawskim Młodzieżowym Domu Kultury. Panie najpewniej dostaną nagrody, bo ministerstwo z reguły nie odrzuca wniosków otrzymywanych z kuratorium. Pewna wyróżnienia może już być z kolei Teresa Berbeć, nauczycielka ZS w Małochwieju Dużym, która z okazji Dnia Edukacji Narodowej otrzyma nagrodę Lubelskiego Kuratora Oświaty. W ubiegłym roku wynosiła ona 3,4 tys. zł brutto. Ministerstwo i kuratorium co roku przyznaje najlepszym nauczycielom i pedagogom wyróżnienia za całokształt aktywnej pracy zawodowej. (k)