Nagrody od premiera

Pięcioro uczniów szkół średnich z powiatu krasnostawskiego znalazło się na liście stypendystów Prezesa Rady Ministrów.

20 lutego w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów. Stypendium premiera może uzyskać uczeń, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Stypendium wynosi 300 zł miesięcznie.

W szkołach ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest powiat krasnostawski, stypendium premiera otrzymali: Milena Lis z I LO w Krasnymstawie, Anna Zych z II LO w Krasnymstawie, Weronika Kaczor z ZS nr 1 w Krasnymstawie oraz Jakub Kata i Adrian Kmieć z ZS nr 2 w Krasnymstawie. (g)