Nagrody przyznane

Za wyróżniającą się pracę dydaktyczno-wychowawczą 98 nauczycieli sześciu szkół w gminie Chełm zostało uhonorowanych podczas tegorocznych obchodów Dnia Edukacji Narodowej. Dyrektorzy przyznali też nagrody 52 pracownikom obsługi i administracji.


Za wyjątkowe zaangażowanie i wkład pracy na rzecz szkoły oraz społeczności lokalnej wójt gminy Chełm, Wiesław Kociuba, przyznał w tym roku nagrody: Krystynie Zerze – dyrektor SP w Okszowie, Ewie Gruszy – dyrektor SP w Strupinie Dużym, Marii Lipczyńskiej – dyrektor SP w Żółtańcach, Katarzynie Śniatkowskiej – dyrektor SP w Stawie, Małgorzacie Mielniczuk – dyrektor SP w Stołpiu, Annie Cichosz – dyrektor SP w Uhrze, a także nauczycielom: Annie Popek i Tadeuszowi Wolszczakowi ze Szkoły Podstawowej w Okszowie, Annie Gajewskiej ze Szkoły Podstawowej w Stawie, Dorocie Kaczmarczyk ze Szkoły Podstawowej w Stołpiu, Justynie Dederko ze Szkoły Podstawowej w Strupinie Dużym, Iwonie Blicharz ze Szkoły Podstawowej w Uhrze, Ewie Krygowskiej i Elżbiecie Brudnowskiej ze Szkoły Podstawowej w Żółtańcach. Wręczenie nagród wójta odbyło się na uroczystym spotkaniu w urzędzie gminy.

Jednocześnie dyrektorzy szkół przyznali nagrody pracownikom oświaty na apelach w poszczególnych placówkach, a w podniosłej atmosferze z okazji Dnia Edukacji w SP w Stołpiu i Stawie uczniowie pierwszych klas złożyli ślubowanie. (opr. pc)