Nagrody w prestiżowym konkursie „START”

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej po raz 28. przyznała stypendia w prestiżowym konkursie „START”. Wśród stu laureatów znalazło się troje wybitnych młodych naukowców związanych z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej: dr Łukasz Baran (Wydział Chemii), dr Aleksandra Bogusz (Wydział Chemii) oraz mgr Rafał Muda (Wydział Ekonomiczny).


Stypendia „START” otrzymują młodzi uczeni ze znaczącymi sukcesami w swojej dziedzinie nauki, którzy nie przekroczyli 30 lat, są doktorantami lub doktorami oraz mają dorobek udokumentowany publikacjami. W konkursie oceniana jest przede wszystkim jakość i oryginalność dotychczasowego dorobku naukowego kandydata oraz jego dotychczasowe najważniejsze osiągnięcie badawcze i plany badawcze na przyszłość. Celem programu jest zachęcenie najwybitniejszych młodych uczonych do dalszego rozwoju w obszarze nauki. Standardowa kwota rocznego stypendium wynosi 28 tys. zł.

W tym roku recenzenci przyznali także 4 wyróżnienia osobom, których osiągnięcia badawcze uznano za wybitne, tym samym zwiększając ich stypendium do kwoty 36 tys. zł. W tym gronie znalazł się mgr Rafał Muda. Jego badania skupiają się w obszarze podejmowania decyzji i sądów moralnych. Głównym celem prac jest szersze zrozumienie mechanizmów podejmowania decyzji ekonomicznych, uwzględniając wgląd w procesy leżące u podłoża wyboru – w tym procesy poznawcze, emocjonalne oraz psychofizjologiczne. Plany badawcze mgra Mudy koncentrują się na odbiorze technologii autonomicznych i maszyn podejmujących „ludzkie” decyzje. W swoich ostatnich pracach sprawdza, jakie czynniki mogą wpływać na akceptację w pełni autonomicznych samochodów poruszających się po drogach i co można zrobić, aby podnieść poziom akceptacji autonomicznych pojazdów na drogach.

Zainteresowania badawcze kolejnego wyróżnionego, dr. Łukasza Barana, dotyczą dwóch zasadniczych tematów, w obrębie których dokonuje symulacji komputerowych metodą dynamiki molekularnej oraz metodą Monte Carlo. Pozwalają one na ścisły sposób rozwiązywania rozważanych teoretycznie problemów w wielu dziedzinach nauki.

Dr Aleksandra Bogusz swoje zainteresowania badawcze rozwijała na UMCS pod opieką prof. dr. hab. Patryka Oleszczuka w Katedrze Radiochemii i Chemii Środowiskowej. Obecnie zatrudniona jest w Zakładzie Ekotoksykologii, Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie oraz prowadzi badania w ramach projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Jej działalność naukowa skupiona jest na kilku obszarach badawczych. Jednym z nich – aktualnym i globalnie niezmiernie istotnym – jest „ocena wpływu procesu starzenia na ekotoksyczność mikroplastików w kontekście ich oddziaływania z zanieczyszczeniami organicznymi i nieorganicznymi”. MG

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here