Nagrodzone w Klimapolce

(15 czerwca) W Warszawie podsumowano konkurs „Ochrona klimatu w mojej miejscowości” zorganizowany przez Instytut na rzecz Ekorozwoju w ramach projektu „Klimapolka”. Uczestnicy mieli wskazać na terenie swojej gminy przykład działań na rzecz środowiska. Wśród laureatek są uczennice Gimnazjum w Woli Uhruskiej: Julia Kozaczuk, Aleksandra Łubkowska, Dominika Sienkiewicz, Julia Raczyńska i Agnieszka Raczyńska, które do konkursu przystąpiły pod opieką naczycielki biologii Marty Kuszneruk. Dziewczęta otrzymały nagrody rzeczowe – tablety, a dla swojej szkoły zdobyły nagrodę główną w postaci audytu energetycznego oraz urządzenia wielofunkcyjnego – drukarki, kopiarki oraz skanera. (gkj)