Najbogatszy emeryt mieszka w Lublinie

Średnia emerytura dla naszego województwa wynosi 1566 zł dla pań i 2446 zł dla panów. Zakład Ubezpieczeń Społecznych podał średnie stawki na koniec roku 2017, już po wejściu w życie obniżonego wieku emerytalnego. W rejonie lubelskim nie odbiegamy od średniej krajowej. Warto dodać, że to w Lublinie wypłacana jest najwyższa emerytura w Polsce. Wynosi blisko 21 tysięcy złotych.

Dla ZUS ten rok był szczególnie wymagający, gdyż w październiku przywrócono niższy wiek emerytalny (60 lat dla kobiet, 65 dla mężczyzn). Ponad 19,4 tys. mieszkańców naszego województwa skorzystało z możliwości wcześniejszego uzyskania świadczeń. – Były to głównie osoby nieaktywne zawodowo: wcześniejsi emeryci, renciści i bezrobotni. Co trzecia z tych osób już pobierała jakieś świadczenie z ZUS: wcześniejszą emeryturę, rentę albo świadczenie przedemerytalne – informuje Małgorzata Korba, rzecznik prasowy regionalnego oddziału ZUS w Lublinie.
41 procent „wcześniejszych emerytów” stanowili aktywni zawodowo, a co piąty był w momencie przejścia bezrobotny.

Rekordzista emeryt mieszka w Lublinie

Najwyższa emerytura w Polsce wynosi 20,89 tys. zł brutto. Pobiera ją lublinianin, który przepracował 60 lat, a o emeryturę wystąpił po osiemdziesiątce.
Najmniejszą emeryturę wypłaca oddział ZUS w Rybniku. Wynosi 10 groszy i otrzymuje ją kobieta, której składki policzono jedynie za cztery dni pracy. W naszym województwie najniższa emerytura wynosi 2,12 zł. Kobieta, która tyle otrzymuje, pobiera jednak drugą emeryturę z KRUS, gdyż większość życia przepracowała w rolnictwie.

Średnia emerytura = minimalna płaca

W skali kraju emeryt pobiera dziś średnio, już po obniżeniu wieku przechodzenia na emeryturę, 2,1 tys. zł brutto – 1614 zł statystyczna emerytka i 2699 zł statystyczny emeryt. ZUS podał również uśrednione wskaźniki dla oddziałów w Lublinie i Biłgoraju. W regionie lubelskim emerytka dostaje średnio 1624 zł, a mężczyzna 2568 zł. W Biłgoraju jest znacznie gorzej. – Przeciętne świadczenia wypłacane przez biłgorajski oddział są w tym zestawieniu najniższe w kraju – mówi Małgorzata Korba. Wynoszą one odpowiednio 1455 i 2195 zł.
Po wskazaniach dla oddziałów w Lublinie i Biłgoraju uśrednione wskaźniki dla województwa wynoszą 1566 zł dla kobiet i 2446 zł dla mężczyzn.

Wcześniejsze emerytury już rozpatrzone

ZUS rozpatruje wnioski o przejście na emeryturę w obniżonym wieku od września. – Od złożenia wniosku do uzyskania świadczeń procedura trwa około miesiąca – mówił na konferencji prasowej Piotr Waszak, dyrektor lubelskiego ZUS.
Do końca ubiegłego roku regionalny ZUS rozpatrzył 94 proc. wniosków. Wśród nowych emerytów przeważają kobiety. Na dziesięć osób aż siedem wybrało przekaz środków na konto bankowe.
Przy czym część wniosków (13 procent) została wstrzymana. – Osoby te nie rozwiązały stosunku pracy. Gdy dostarczą do instytucji świadectwo pracy, ZUS uruchomi wypłatę również dla nich – zaznacza rzeczniczka ZUS.
BARTŁOMIEJ CHUDY