Najem to wciąż może być dochodowy interes

Ponad 7% wynosi rentowność najmu mieszkania w Lublinie. Na nieco wyższy mogą liczyć właściciele lokali w Łodzi (8,2%), Katowicach (7,7%) i Szczecinie (7,4%). Takie dane przynosi najnowszy raport Expandera i Rentier.io


Przy obecnym poziomie relacji cen najmu do cen sprzedaży, jeśli właścicielowi uda się sprawić, że mieszkanie będzie najmowane przez pełne 12 miesięcy w roku, to wciąż może to być dochodowy interes. Stopa zwrotu brutto (bez uwzględnienia dodatkowych kosztów) w analizowanych przez nas miastach wynosi średnio 7,3% rocznie – podkreślają autorzy raportu.

To, co jest korzystne dla właściciela mieszkania, oczywiście zupełnie inaczej wygląda w oczach najemcy.

– We wszystkich analizowanych przez nas miastach koszt najmu jest wyższy niż rata kredytu zaciąganego na zakup podobnego lokalu. Skrajnym przypadkiem jest Sosnowiec, gdzie cena płacona za najem jest aż o 83% wyższa niż rata kredytu. Duża różnica (około 50%) występuje też w Katowicach, Łodzi i Częstochowie. Dlaczego ludzie najmują mieszkania w takich miastach? Pierwszy problem polega na tym, że aby otrzymać kredyt na mieszkanie, trzeba posiadać przynajmniej 10% wkładu własnego, czyli zwykle kilkadziesiąt tysięcy złotych oszczędności. Potrzebna jest też zdolność kredytowa. Kredyt jest też zobowiązaniem na wiele lat. Oczywiście można go spłacić przed terminem, np. poprzez sprzedaż mieszkania, ale to dużo większy kłopot niż wypowiedzenie umowy najmu. Jeśli więc ktoś nie chce się wiązać z danym mieszkaniem na dłużej, to najem może być dla niego lepszym rozwiązaniem. – mówi Jarosław Sadowski z Expandera.

Koszt najmu mieszkania

za mkw. rentowność pow. 40 mkw rata różnica
zł % zł kredytu zł zł (%)
Gdynia 43 6,6 1700 1495 205 (14)
Szczecin 37 7,4 1464 118 346(31)
Bydgoszcz 33 6,8 1312 1057 255 (24)
Wroclaw 44 7,1 1760 1443 317 (22)
Katowice 38 7,7 1500 986 514 (52)
Łódź 36 8,2 1454 975 480 (49)
Poznań 36 6,1 1422 1295 127 (10)
Lublin 36 7,1 1428 1161 267 (23)
Gdańsk 50 7,1 2000 1664 336(20)
Warszawa 56 6,9 2256 1900 356(19)
Białystok 33 6,7 1333 1119 214 (19)
Kraków 42 6,3 1700 1587 113 (7)
Sosnowiec 31 9,8 1231 672 559 (83)
Toruń 30 6,3 1700 1587 113 (7)

Porównanie kosztów najmu i raty kredytu

Wyliczenia sporządzono na podstawie 30 815 ogłoszeń cen najmu oraz 40 219 ogłoszeń sprzedaży mieszkań. Te ostatnie wykorzystano do oszacowania rentowności inwestycji w mieszkanie na wynajem. Prezentowana przez nas rentowność jest wartością brutto, czyli przed odliczeniem odpowiednich podatków oraz bez dodatkowych kosztów. Nie uwzględniono m.in. kosztów ewentualnego kredytu, zaciąganego na zakup mieszkania, kosztów okresowych napraw i remontów, kosztów umów notarialnych, opłat sądowych, prowizji i opłat dla pośredników. Takie koszty mają charakter indywidualny w odniesieniu do konkretnej nieruchomości. Powyższa analiza dotyczyła oferty mieszkań w ogłoszeniach internetowych w okresie od 1 do 31 lipca 2019 r. Przeciętne koszty oznaczają medianę zbioru dla danego miasta.