Najlepsi z Horeszkowic

Na stadionie w Białopolu odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze. Udział w nich wzięło osiem jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy oraz dwie Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze. Najlepsi w obu kategoriach okazali się młodzi druhowie z Horeszkowic.

Zawody rozegrano w dwóch konkurencjach (ćwiczenie bojowe i sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami), a drużyny oceniała powołana przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie komisja sędziowska pod przewodnictwem kpt. Macieja Piszczka. Wszystkim strażakom kibicowała licznie zebrana publiczność i zaproszeni goście: mł. bryg.

Artur Rutkowski – komendant straży pożarnej w Chełmie, Wacław Nafalski – prezes ZOG ZOSP RP w Białopolu, Andrzej Rusak – komendant gminny ZOSP RP w Białopolu i członek ZOP ZOSP RP w Chełmie, Waldemar Szykuła – sekretarz ZOG ZOSP RP w Białopolu i sekretarz gminy oraz przedstawiciele samorządu gminnego na czele z Waldemarem Wilgosem – przewodniczącym rady gminy, Henrykiem Maruszewskim – wójtem gminy Białopole wraz z zastępcą Stanisławem Janiukiem.

W klasyfikacji generalnej zawodów I miejsce zajęli strażacy-ochotnicy z OSP Horeszkowice, II miejsce – OSP Strzelce, a III miejsce – OSP Białopole. W kat. młodzieżowych drużyn I miejsce przypadło MDP Horeszkowice, zaś II miejsce – MDP Strzelce.

Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody, a drużyny OSP Horeszkowice, OSP Strzelce i OSP Białopole – statuetki św. Floriana ufundowane przez wójta gminy, prezesa ZG ZOSP RP w Białopolu i komendant gminnego ZOSP RP w Białopolu.

Zawody były też okazją do uhonorowania Michała Fedeca, ucznia Publicznej Szkoły Podstawowej w Białopolu i uczestnika 42. edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Michał reprezentował powiat chełmski na szczeblu wojewódzkim w Lublinie. (opr. pc)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here