Najlepsi z najlepszych

Kuratorium Oświaty w Lublinie opublikowało listę stypendystów Prezesa Rady Ministrów. W ich gronie nie mogło zabraknąć młodzieży z chełmskich, krasnostawskich i włodawskich szkół.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznawane jest tylko jednemu uczniowi danej szkoły ponadgimnazjalnej, który ma najwyższą średnią. Wniosek o jego przyznanie dyrektor szkoły przedstawia kuratorowi oświaty, a ten – za pośrednictwem Ministra Edukacji Narodowej – Prezesowi Rady Ministrów. Stypendium wynosi 2 580 zł na rok i jest wypłacane w dwóch ratach. W przyszłym tygodniu w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odbędzie się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów. Wśród nich nie mogło zabraknąć młodzieży z chełmskich, krasnostawskich i włodawskich szkół. Oto ich nazwiska: Łukasz Adamczak – ZSE i III LO w Chełmie, Łukasz Adamski – ZST w Chełmie, Mateusz Gilewski – ZSZ nr 5 w Chełmie, Katarzyna Hawryluk – II LO w Chełmie, Marlena Janeczek – Technikum nr 2 w Krasnymstawie, Iwona Karpińska – ZSCKR w Korolówce-Osadzie, Paulina Kostrzanowska – I LO w Krasnymstawie, Joanna Kowalewska – II LO we Włodawie, Klaudia Mazurek – I LO w Chełmie, Klaudia Mazurek – ZSP w Krasnymstawie, Dominik Naróg – ZSCKR w Okszowie, Mateusz Piątek – ZSGiH w Chełmie, Małgorzata Piekło – ZSE i III LO w Chełmie, Rafał Popek – IV LO w Chełmie, Przemysław Pudło – ZSP w Żółkiewce, Aldona Semeniuk – ZSBiG w Chełmie, Carla Szewczuk – LO w Dubience, Jędrzej Wieliniec – I LO we Włodawie, Aleksandra Wołyniak – II LO w Krasnymstawie, Rafał Wójcik – LO w Siedliszczu, Piotr Wróbel – ZSZ nr 1 we Włodawie, Dominika Zaj – Technikum w Siennicy Różanej. (w)