Najlepsze wakacje w… mieście

Półkonie w Pracowni Kultury Maki

Najmłodsi mieszkańcy dzielnicy Bronowice w wakacje korzystają nie tylko z ładnej pogody, ale i z zajęć prężnie działającego DDK „Bronowice”.


W ramach dofinansowanej przez ratusz akcji „Lato w mieście” we wszystkich trzech filiach domu kultury (Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice”, ul. Krańcowa, Pracownie Kultury Tatary, ul. Hutnicza i Pracownie Kultury Maki, ul. Olchowa) w wakacje odbędzie się w sumie trzynaście pięciodniowych turnusów półkolonii dla dzieci ze szkół podstawowych. Czekają na nie wycieczki autokarowe do wioski indiańskiej, letnie kino, zajęcia plastyczne czy warsztaty ceramiczne. Uczestnicy dopisali – wszystkie miejsca na zajęcia już są zajęte.

DDK „Bronowice” ma jednak ofertę dla wszystkich najmłodszych. Przez wszystkie soboty lipca, dzieci wraz z animatorami, aktorami i wykonawcami przedstawień mogą się bawić w plenerze przed Pracowniami Kultury Tatary. W ramach „Bajkolandii’ dzieciaki zobaczą muzyczne przedstawienia, oparte na najsłynniejszych baśniach. (EM.K.)