Najlepsze wśród tysięcy

Uczennice z Chełma – Daria Pahmanova (Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych im. gen. Władysława Andersa w Chełmie) i Aleksandra Konieczna (I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego) zdobyły odpowiednio pierwsze i trzecie miejsce w I Międzynarodowej Olimpiadzie Języka Rosyjskiego organizowanej przez Państwowy Uniwersytet w Petersburgu.

Licealistki przystąpiły do eliminacji składających się z trzech etapów. Dwa odbywały się drogą elektroniczną na stronie uniwersytetu, trzeci zaś każdy z uczestników pisał stacjonarnie w zamieszkałym przez siebie państwie. W przypadku Oli i Darii miejscem przeprowadzenia procedury konkursowej było Centrum Języka Rosyjskiego w Warszawie. Uczennice zdawały egzaminy ustne oraz pisemne.

Ponadto zawierały się w nich elementy słuchania, wypracowanie i rozmowa z przedstawicielem Petersburskiego Uniwersytetu.

Tysiące uczniów z całego świata z niecierpliwością czekało na wyniki, które pojawiły się kilka tygodni po sprawdzeniu prac uczestników. Następnie zwycięzcy otrzymali drogą pocztową certyfikaty, dyplomy oraz nagrody.

Wygrana licealistek to świadectwo pasji, solidnej pracy oraz głębokiej wiedzy, zdobytej pod okiem nauczyciela języka rosyjskiego Mariusza Adamca. (gkj)