Najwięcej na wodociągi

Ponad 3 mln zł deficytu, 10 mln zł na inwestycje. Rada gminy Sawin przyjęła budżet na 2022 r.

Dochody gminy Sawin w 2022 r. mają wynieść 31 mln zł, a wydatki 34,2 mln zł. Deficyt w wysokości 3,2 mln zł ma zostać pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów majątkowych otrzymanych w latach 2020-2021. Największą inwestycją w tym roku ma być budowa wodociągu, na którą zapisano w budżecie 7,5 mln zł.

Kolejnym ważnym zadaniem ma być modernizacja oczyszczalni ścieków w Sawinie (2,7 mln zł), a także budowa dróg gminnych w Krobonoszy (433 tys. zł). Ponadto gmina planuje: modernizację i doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Budowa Wielka (24 tys. zł), budowę placu zabaw w Łowczy (15,8 tys. zł) oraz rewitalizację terenu wokół parku w Sawinie (50 tys. zł). (kg)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here