Napisali adres do premiera

Sala sportowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego „Łabędzia” przy Łabędziej 4 w Lublinie zapełnia się niemal do ostatniego miejsca. W spotkaniu udział wzięło kilkuset zaproszonych gości i mieszkańców Bronowic.

Społeczny Komitet Mieszkańców Lublina-Bronowice, rada i zarząd dzielnicy, a także parafia pw. Świętego Krzyża zaprosiły mieszkańców na konferencję społeczno-kulturalną połączoną z uroczystą galą. Podczas noworocznego spotkania można było dowiedzieć się o tym, co lokalnym działaczom udało się dotychczas zrobić i jakie mają plany na przyszłość, wysłuchać przepięknego koncertu kolęd oraz największych przebojów zespołu Masters. Odczytany został także adres do premiera Mateusza Morawieckiego, w którym mieszkańcy proszą o pomoc przy budowie dzielnicowego domu kultury.

Spotkanie rozpoczęło się od wystąpienia Andrzeja Szyszko, prezesa zarządu Społecznego Komitetu Mieszkańców Lublina – Bronowice, który poinformował o pracach SKML-B we współpracy z radą i zarządem dzielnicy oraz wieloma instytucjami.

– W największym skrócie osiągnięcia mieszkańców Bronowic są wielorakie. W ostatnim okresie przy dużej pomocy władz miasta, województwa lubelskiego i centralnych zostały wybudowane: pierwsze w Lublinie boiska ORLIK; w roku 2014 świętowaliśmy otwarcie basenu i hali sportowej – perełki naszej dzielnicy, jaką jest to piękne nowoczesne centrum sportowo-rekreacyjne, w którym się znajdujemy; skwery wypoczynkowe imienia wielkich Polaków – św. Jana Pawła II, błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki i Prymasa 1000-lecia kardynała Stefana Wyszyńskiego, gdzie w roku obecnym, z inicjatywy społecznej i przy akceptacji władz kościelnych chcemy na skwerze jego imienia, przy Drodze Męczenników Majdanka umieścić pomnik jako dar społeczności bronowickiej, Lublina i Województwa Lubelskiego. Zostały zbudowane place zabaw i boiska sportowe z odpowiednim wyposażeniem przy ulicy Puchacza, Lotniczej, Bronowickiej oraz Plagego i Laśkiewicza.

Po kilkunastu latach oczekiwania, na wniosek mieszkańców, udało się doprowadzić do szczęśliwego finału, przyspieszając o trzy lata budowę, VI Komisariatu Policji, który jest jednym z najnowocześniejszych w kraju. Uroczyste otwarcie odbyło się 23 września ubiegłego roku. W miejscu błotnistych ścieżek wykonano bezpieczne ciągi piesze z funkcjonalnym pasażem łączącym ulicę Pogodną z ulicą Puchacza. W grudniu, po 12 latach, ten teren doczekał się oświetlenia. Razem ze Wspólnotami Mieszkaniowymi oraz przy pomocy władz wojewódzkich i miasta Lublina wykonano na naszej dzielnicy oazy zieleni – wyliczał Andrzej Szyszko.

Prezes Społecznego Komitetu Mieszkańców Lublina – Bronowice podkreślił, że działaniom inwestycyjnym towarzyszyły organizowane ogólnopolskie i wojewódzkie uroczystości o charakterze społeczno-patriotyczno-kulturalnym.

– W listopadzie 2016 obchodziliśmy 100-lecie przyłączenia dzielnicy Bronowice do Miasta Lublin. W maju i wrześniu 2017 świętowaliśmy 700-lecie Miasta połączone z 20-leciem działalności wspólnot mieszkaniowych. Maj i wrzesień 2018 to uroczystości z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości Polski po 123 latach niewoli. W ubiegłym roku, również w maju i wrześniu, świętowaliśmy 450 lecie Unii Lubelskiej. Uroczystości te gromadziły setki mieszkańców Lublina i były wspaniałą szkołą patriotyzmu zwłaszcza dla młodego pokolenia. Mówiąc o pracy społecznej, dziękujemy dyrekcjom szkół i innych podmiotów, którzy aktywnie nam pomagali i pomagają we wszystkich przedsięwzięciach, jakie odbywały się i będą odbywać się w naszej „małej ojczyźnie” – dodał prezes Szyszko.

Celem noworocznego spotkania było podziękowanie władzom miasta i województwa, jak i zaproszonym gościom, za realne poparcie kolejnych ważnych inicjatyw, wśród których najważniejszą jest wybudowanie nowoczesnego Bronowickiego Centrum Kultury, z salą widowiskową z widownią na 400 osób, i sceną oraz całym zapleczem technicznym.

Społeczny Komitet Mieszkańców Lublina–Bronowice o wsparcie w realizacji tego zadania zwrócił się do Mateusza Morawieckieg, Prezesa Rady Ministrów.

„Wielce Szanowny Panie Premierze

Dzielnica Bronowice to dzielnica ludzi pracy, w tym także byłych pracowników Fabryki Samochodów, a wcześniej Fabryki Samolotów Plage i Laśkiewicz, jest jedną z najstarszych dzielnic Lublina. Mieszkańcy tej dzielnicy są Semper Fidelis Polsce i Kościołowi.

Tą społeczną działalność pragniemy uświetnić wybudowaniem Bronowickiego Centrum Kultury dla dzieci, młodzieży, osób starszych, który byłby historyczną pamiątką istniejących przemian, jakie zachodzą w Polsce pod Pana Premiera kierownictwem.

Posiadamy stosowną uchwałę Rady Miasta Lublin, przygotowana została dokumentacja projektowa dla tego obiektu. Prosimy serdecznie aby Pan Premier objął Honorowy Patronat nad budową Bronowickiego Centrum Kultury poprzez włączenie tej inwestycji do programu wykorzystania infrastruktury naszej dzielnicy do prezentacji dziedzictwa kulturowego.

Będziemy wdzięczni, za przyjęcie naszej prośby, aby ten „kulturalny pomnik” był świadkiem wielkich narodowych przeobrażeń i historycznych rocznic.” – napisali działacze SKML-B w adresie skierowanym do premiera RP.

W piśmie złożyli Mateuszowi Morawieckiemu także serdeczne życzenia zdrowia i spełnienia wszystkich planów odnowy życia społecznego i politycznego w naszej ojczyźnie, które gorąco wspierają. Równocześnie poinformowali o planach na 2020, rok wielkich rocznic, ważnych nie tylko dla Polski, ale i dla całej Europy, o których mówił już wcześniej prezes Andrzej Szyszko.

Były również wyróżnienia od SKML-B dla osób działających na rzecz Bronowic.

Głos zabrał także dr ks Marian Duma, proboszcz parafii pw. Świętego Krzyża. Uczestnicy spotkania połamali się opłatkiem i składali sobie życzenia, a następnie wysłuchali przepięknego koncertu kolęd w wykonaniu dzieci i młodzieży z parafialnej scholi.

Na zakończenie wszyscy świetnie się bawili przy przebojach, które zaprezentował Paweł Jasionowski i zespół Masters.

„Nowy Tydzień: był partnerem medialnym wydarzenia. KB

To nas czeka jeszcze w 2020 r. na Bronowicach

29 maja

XIII Bronowicki Piknik Rodzinny–Ogólnopolska Gala Patriotyczno-Kulturalna w roku 100-lecia urodzin Świętego Jana Pawła II i 30-lecia parafii pw. Świętego Krzyża z odsłonięciem pomnika Prymasa Tysiąclecia kard. Stefana Wyszyńskiego

11 września

IV Ogólnopolski Lubelski Jarmark Bronowicki, uczczenie 100-lecia bitwy warszawskiej

20 listopada

Gala Społeczno–Kulturalna Rozwój Lublina na przykładzie dzielnic na lata 2020-2030.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here