Napisz o miłości

Redakcja „Tygodnika Zamojskiego” ogłasza X edycję konkursu literackiego „Romanse niezmyślone” na najpiękniejszą historię miłosną. Na autorów czekają nagrody: I w wysokości 1500 zł, II – 1000 zł i III – 750 zł, oraz trzy wyróżnienia po 250 zł.

Redakcja TZ organizuje konkursy na najpiękniejsze romanse od 1983 r. Do tej pory nagrodziliśmy kilkudziesięciu autorów, na łamach gazety opublikowaliśmy 1,7 tys. prac. Konkurs skierowany jest do wszystkich. Autorom stawiamy tylko dwa warunki: prosimy nie zmyślać (historie mają być prawdziwe) oraz zachować rozsądek przy długości opowiadania. Autorzy mogą pokusić się o historię z pieprzykiem, byle w granicach przyzwoitości.

Prace można nadsyłać do 31 października 2018 r. na adres: „Tygodnik Zamojski”, ul. Grecka 6, 22-400 Zamość (lub na adres mailowy: sekretariattz@onet.pl. Prace powinny być opatrzone imieniem i nazwiskiem, prosimy też o podanie adresu i numeru telefonu (tylko do wiadomości redakcji). Redakcja zastrzega sobie prawo do druku prac i podpisywania ich wybranym przez autora godłem.