Nasi w warszawskiej klinice?

25 listopada w Warszawie, przy ul. Marynarskiej 15, została otwarta Klinika Wzroku Doktora Marchewki. Być może niebawem pracować tu będą wychowankowie ZSP nr 2 w Krasnymstawie.
W przecięciu wstęgi przed Kliniką Doktora Marchewki uczestniczyli m.in.: Zbigniew Pik, Iwona Skowrońska–Przygodzka, Marek Gądzikiewicz, Piotr Stelmach i Daria Kapela. W uroczystości wzięła też udział Elżbieta Zadrąg, dyrektor Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2. Krasnostawska szkoła od dwóch lat współpracuje z Fabryką Okularów i Salonami Optycznymi Doktor Marchewka. Dzięki tej współpracy uczniowie kształcą się w zawodzie technik optyk. Być może część z nich już niebawem znajdzie pracę w jednej z Klinik Doktora Marchewki. (k)