Nasza edukacja w tyle

Portal WaszaEdukacja.pl opublikował tegoroczny ogólnopolski ranking szkół podstawowych. Zestawienie przygotowano w oparciu o dane dotyczące wyników egzaminów ósmoklasisty oraz osiągnięć uczniów na olimpiadach przedmiotowych. Naszych szkół próżno szukać w czubie.

Przygotowany przez portal WaszaEdukacja.pl ranking uwzględnił 10 306 publicznych oraz niepublicznych szkół podstawowych z terenu całej Polski (wszystkich jest ok. 14 tysięcy), w których egzamin ósmoklasisty w 2022 roku zdawało minimum 11 osób. Zestawienie opracowano na podstawie właśnie wyników z egzaminu ósmoklasisty (średnie wyniki z egzaminu z języka polskiego, matematyki i języka obcego pomnożono przez wskaźnik, który wyniósł 28 proc.) oraz osiągnięć uczniów na olimpiadach przedmiotowych (w tym przypadku pod uwagę były brane osoby, które zostały laureatami lub finalistami w danej olimpiadzie. W całym rankingu można było zdobyć maksymalnie 100 punktów.

Pierwsze miejsce i tytuł najlepszej podstawówki 2023 roku w zestawieniu portalu WaszaEdukacja.pl zajęła SP nr 81 Fundacji Rodzice Dzieciom w Warszawie (92,906 pkt.), na drugim końcu tabeli, na 10 306. miejscu, znalazła się Specjalna SP w Zawichoście (11,539 pkt.).

Jak wypadły szkoły z Chełma? Najwyżej w zestawieniu znalazła się Niepubliczna SP nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi, która zajęła 437. miejsce z wynikiem 67,054 pkt.

– Do wszelkich rankingów zawsze podchodzimy z pewną rezerwą. Bardziej zależy nam na tym, aby to nasi uczniowie osiągali sukcesy jako jednostki. Kiedy przekłada się to na sukces szkoły, to oczywiście bardzo się cieszymy, ale przede wszystkim liczy się uczeń – mówi Dorota Wróbel, dyrektor placówki.

Drugie miejsce w Chełmie i 511. w rankingu ogólnym zajęła Pierwsza Społeczna SP w Chełmie (65,887 pkt.), zaś pośród szkół publicznych najlepiej wypadła SP nr 5, zajmując 3. miejsce w mieście i dopiero 1191. w rankingu ogólnopolskim (60,113 pkt.)

Kolejne pozycje przypadły: SP nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi – 2840. miejsce w rankingu (54,608 pkt), SP nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi – 3139. miejsce (53,917 pkt.), Niepublicznej Integracyjnej SP Nowoczesnych Technologii i Języków Obcych Arka – 3554. miejsce (52,99 pkt.), SP nr 11 – 3832. miejsce (52,447 pkt.), SP nr 8 – 4119. miejsce (51,806 pkt.), SP nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi – 5577. miejsce (48,941 pkt.), SP nr 7 – 5586. miejsce (48,916 pkt.), SP Razem z Oddziałami Integracyjnymi – 6058. miejsce (48,012 pkt.) i SP nr 2 – 7620. miejsce (44,696 pkt.).

Porównywalnie z chełmskimi podstawówkami wypadły także te z Krasnegostawu.

SP nr 1 w rankingu uplasowała się na 2134. miejscu uzyskując 56,585 pkt. Prawie tysiąc miejsc niżej, na 3109. pozycji, znalazła się SP nr 4 – 53,995 pkt. SP nr 5 zajęła 5507. miejsce – 49,062 pkt., a SP nr 3 – 6655 miejsce. – 46,718 pkt.

Wszystkie włodawskie podstawówki znalazły się w drugiej części zestawienia. SP nr 3 zajęła 5176. miejsce (49,7pkt.), SP nr 2 – 7759. miejsce (44,327 pkt). Dalekie 10268. miejsce zajęła SP z Oddziałami Przysposabiającymi do pracy – 18,455 pkt. i SP dla Dorosłych (10290. miejsce – 15,308 pkt.). (w)

Lokaty największych szkół podstawowych z powiatu chełmskiego w rankingu portalu WaszaEdukacja.pl:

1629. miejsce – SP w Sawinie (58,159 pkt.)
1830. miejsce – SP w Żółtańcach-Kolonii (57,495 pkt.)
5621. miejsce – SP w Okszowie (48,846 pkt.)
6816. miejsce – SP w Dorohusku-Osadzie (46,371 pkt.)
7110. miejsce – SP w Rejowcu Fabrycznym (45,794 pkt.)
7530. miejsce – SP w Stołpiu (44,915 pkt.)
7641. miejsce – SP w Rejowcu (44,66 pkt.)
8014. miejsce – SP w Siedliszczu (43,837 pkt.)
8432. miejsce – SP w Leśniowicach (42,728 pkt.)
8733. miejsce – SP w Pawłowie (41,784 pkt.)
8984. miejsce – SP w Wierzbicy (40,972 pkt.)
8990. miejsce – SP w Białopolu (40,958 pkt.)
9121. miejsce – SP w Wojsławicach Kolonii (40,454 pkt.)
9190. miejsce – SP w Rudzie-Hucie (40,149 pkt.)
9199. miejsce – SP w Strupinie Dużym (40,107 pkt.)
9360. miejsce. – SP w Lisznie (39,368 pkt,)
9501. miejsce – SP w Dubience (38,581 pkt.)
9781. miejsce – SP w Żmudzi (36,669 pkt.)
10172. miejsce – SP w Uhrze (29,266 pkt.)