Nasze szkoły trzymają poziom

Uroczystość nagrodzenia szkół wyróżnionych w Rankingu miesięcznika „Perspektywy” W pierwszym rzędzie na zdjęciu m.in.: dyrektor Technikum Gastronomiczno-Hotelarskiego, Marian Klimczak, dyrektor Technikum Elektronicznego im. Obrońców Lublina, Elżbieta Hanc, dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica, Stanisław Stoń, zastępca dyrektora Wydziału Oświaty i Wychowania UM Lublin Mirosław Jarosiński oraz wicekurator oświaty, Eugeniusz Pelak

W zeszłym tygodniu, na uroczystej gali w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, ogłoszono 22. Ranking Liceów i Techników „Perspektywy 2020”. Łącznie sklasyfikowano 1500 polskich szkół. Bardzo wysoko oceniono lubelskie technika, nieco słabiej licea.


Złote, srebrne i brązowe tarcze trafiły do szkół już po raz dwudziesty drugi. Ranking opiera się na wynikach matury, egzaminów zawodowych i olimpiad, także międzynarodowych.

– Pokazujemy najlepsze licea i technika, co motywuje pozostałe do podnoszenia poprzeczki. Fundacja opublikowała już ponad 80 rankingów edukacyjnych (szkół, uczelni, kierunków studiów, programów MBA), więc z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że rankingi mobilizują do pracy i budują kulturę jakości w szkołach – mówił Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, pomysłodawca polskich rankingów szkół i uczelni.

Technika górą

W rankingu ponownie lubelskie szkoły techniczne zajęły o wiele wyższe pozycje niż licea i choć najlepszy z naszych ogólniaków – I LO w Lublinie awansowało z 25 na 19 miejsce.

Najlepszym lubelskim technikum jest Technikum Elektroniczne im. Obrońców Lublina 1939 r., które znajduje się na piątym miejscu w kraju i powtarza tym samym swój ubiegłoroczny wynik. Dla tej szkoły to żadna nowość, bo zajmowała już czołowe miejsce w rankingu. O uznaniu, jakim cieszy się „Elektronik”, świadczy ogromna liczba kandydatów na jedno miejsce w tegorocznej rekrutacji. Szkoła dysponuje własną bursą, dlatego przyciąga najlepszych uczniów również spoza Lublina. Obecnie stanowią oni ponad 65% jej społeczności.

– Status szkoły jest już ugruntowany, przychodzą do nas dobrzy uczniowie, którzy chcą się uczyć konkretnego zawodu. Jednakowo pracujemy zarówno z uczniami słabszymi i z tymi z najlepszymi wynikami – mówi Małgorzata Myśliwiec, wicedyrektor Zespołu Szkół Elektronicznych.

W tym roku w rankingu „Perspektyw” znacznie, z 81. na 8 miejsce w kraju, awansowało Technikum Gastronomiczno-Hotelarskiego w Zespole Szkół nr 5 w Lublinie. – W tym roku nasi uczniowie osiągnęli wyjątkowo wysokie wyniki egzaminów zawodowych i olimpiad. Stuprocentowe wyniki zawodowe mieli uczniowie w zawodzie technik hotelarstwa i technik obsługi turystycznej – mówi z dumą Monika Milczak, wicedyrektor Technikum Gastronomiczno-Hotelarskiego. – Mamy doskonałą kadrę i bazę dydaktyczną, a nasi uczniowie odbywają praktyki w najlepszych lubelskich hotelach i wyjeżdżają na zagraniczne staże do Niemiec, Irlandii czy Hiszpanii – dodaje.

W szkole było w tym roku 13 finalistów czterech ogólnopolskich olimpiad dotyczących m.in. żywienia i żywności (5 laureatów i 8 finalistów). – Ten sukces jest zachętą dla innych uczniów do nauki i brania udziału w pozaszkolnych konkursach – podkreśla pani wicedyrektor. Do szkoły powróciła też, zdobywana już w przeszłości, Złota Tarcza.

Technikami ze Złotą Tarczą są też Technikum Budowlano-Geodezyjne (PSBiG) z 17. miejscem w krajowej czołówce i Technikum Chemiczne (ZSChi PS) z Al. Racławickich z 31. miejscem w kraju. Swój ubiegłoroczny wynik poprawiło Technikum Ekonomiczne (ZSE im. A. J. Vetterów), które rok temu miało Srebrną Tarczę, a w tym roku ma złotą i 43. miejsce w kraju. O sukcesie może mówić również Technikum Transportowo-Komunikacyjne (ZST-K Lublin), które zdobyło Srebrną Tarczę i 169. miejsce w rankingu ogólnopolskim oraz 12. miejsce w rankingu w województwie lubelskim. Szkoła ta w zeszłorocznym rankingu nie znalazła się w ogóle w gronie 500 najlepszych szkół.

– Wysoka pozycja w rankingu oraz tytuł „Srebrnej Szkoły” jest efektem pracy i zaangażowania grona pedagogicznego i uczniów – informuje na swojej stronie internetowej technikum. W rankingu spadło za to Technikum Terenów Zieleni w PSBiG i zamiast złotej otrzymało Srebrną Tarczę, tak jak również Technikum Ekonomiczno-Handlowe w ZS nr 1 w Lublinie, które spadło z 98. na 211. miejsce i także straciło Złotą Tarczę.

Licea średnio

Lubelskie licea na tle krajowej czołówki wypadły o wiele słabiej niż technika, choć niektóre szkoły poprawiły swój wynik. Najlepsze w naszym województwie I LO im. St. Staszica ze Złotą Tarczą zajmuje 19. miejsce wśród krajowych liceów (w ubiegłym roku było 25.).

– Na sukces składa się m.in. praca nauczycieli z uczniami na zajęciach pozalekcyjnych, których jest w szkole bardzo wiele – zauważa Monika Łakuta, wicedyrektor I LO. „Staszic” przoduje w tym roku w rankingu maturalnym i rankingu szkół olimpijskich, w którym znalazł się na 12. miejscu w Polsce.

Niespodzianką tegorocznego zestawienia jest drugie miejsce w naszym województwie Społecznego LO im. Jana III Sobieskiego (awans w rankingu krajowym z 218 miejsca w ubiegłym roku na 29). – Taki wynik, to dla nas wielka radość i satysfakcja. Na sukces składa się praca naszych nauczycieli z chętnymi do nauki uczniami, wśród których było w tym roku wielu laureatów olimpiad – przyznaje Małgorzata Owsik, dyrektor liceum. – Jesteśmy bardzo dumni ze Złotej Tarczy – dodaje.

Licea ze Złotymi Tarczami w Lublinie w tym roku to: Prywatne LO im. Królowej Jadwigi w Lublinie (spadek z 62. na 72 miejsce), III LO im. Unii Lubelskiej (spadek z 66. na 100. miejsce), Pallotyńskie LO im. Stefana Batorego (spadek z 26. na 120.), II LO im Hetmana Jana Zamoyskiego (awans ze 140. na 133.), XXI LO im. św. Stanisława Kostki (spadek ze 120. na 148. miejsce). Złotą Tarczę ma też prywatne Międzynarodowe Liceum „Paderewski”, mimo, że ranking nie bierze pod uwagę matury międzynarodowej, którą zdaje w tej szkole większość uczniów (awans z 229. miejsca na 171.).

W Świdniku spadek

II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego zostało nagrodzone Brązową Tarczą.

– Wśród świdnickich szkół jesteśmy najwyżej w rankingu i cieszymy się z wyróżnienia, choć trochę szkoda, że nie jest to np. Srebrna Tarcza. Ale jestem bardzo wdzięczna i gratuluję nauczycielom, bo jest to podsumowanie ich ciężkiej pracy, wysiłku i zaangażowania w edukację uczniów – mówi Monika Szymaniak, wicedyrektor II LO.

Szkoła znalazła się na 503. pozycji w rankingu liceów. W zeszłym roku była na 427. miejscu. Wówczas zdobyła właśnie Srebrną Tarczę. Spośród liceów w województwie lubelskim jest na 32. pozycji.

I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego również otrzymało „Brązową Tarczę” i uplasowało się na 734. miejscu. W ubiegłym roku „Bronek” był na 681. miejscu. W rankingu wojewódzkim szkoła znalazła się na 42. miejscu.

– Już czwarty rok z rzędu udało nam się zdobyć Brązową Tarczę. W zasadzie utrzymujemy się w rankingu na tym samym poziomie choć mam nadzieję, że w przyszłym roku będziemy mieć Srebrną Tarczę – mówi Stanisław Stefańczyk, dyrektor I LO.

Najlepsze szkoły w Polsce w Ogólnopolskim Rankingu Techników i Liceów 2020: Technikum Mechatroniczne nr 1 (ZSLiT nr 1) w Warszawie i Uniwersyteckie LO w Toruniu.

Emilia Kalwińska

Ranking liceów w województwie lubelskim:

Złote Tarcze:

1. I LO im. Stanisława Staszica (19. miejsce w kraju)
2. Społeczne LO im. Jana III Sobieskiego (29.)
3. Prywatne LO im. Królowej Jadwigi (73.)
4. III LO im. Unii Lubelskiej (100.)
5. Pallotyńskie LO im. Stefana Batorego (120.)
6. II LO im. Hetmana Jana Zamoyskiego (133.)
7. XXI LO im. św. Stanisława Kostki (148)
8. Międzynarodowe LO „Paderewski” (171.)

Srebrne Tarcze:

IX LO im. Mikołaja Kopernika (289. miejsce w kraju), V LO im. Marii Skłodowskiej (325.), LO im. Kazimierza Wielkiego (359.), Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna im. K. Lipińskiego (489.)

Brązowe Tarcze:

IV LO im. Stefanii Sempołowskiej (725.), X LO (762.), Liceum Plastyczne (ZSP im. C.K. Norwida) (807.), Śródziemnomorskie LO im. św. Dominka Guzmana (883.), XXIII LO im. Nauczycieli Tajnego Nauczania (907.), Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych – Liceum (989.)

Ranking techników w województwie lubelskim:

Złote Tarcze:

1. Technikum Elektroniczne im. Obr. Lublina 1939 r. (5. miejsce w kraju)
2. Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie (ZS nr 5) – 8. miejsce.
3. Technikum Budowlano-Geodezyjne (PSBiG) – 17. miejsce.
4. Technikum Chemiczne (ZSChiPS) – 31. miejsce.
5. Technikum Ekonomiczne (ZSE im. A. i J. Vetterów) – 43. miejsce.

Srebrne Tarcze:

Technikum Terenów Zieleni (PSBiG) – 148. miejsce, Technikum Transportowo-Komunikacyjne (ZST-K) – 169. miejsce, Technikum Mechaniczne (LCKZiU) – 202. miejsce, Technikum Ekonomiczno-Handlowe (ZS nr 1) – 211. miejsce
Brązowe Tarcze:
Technikum Samochodowe (ZSS im. St. Syroczyńskiego) – 369. miejsce.