Nauczą, jak urządzić miasto

„Design miejski” to nowy kierunek na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.


– Jakiś czas temu zgłosili się do nas przedstawiciele Lubelskiego Instytutu Designu i zaproponowali ten kierunek jako otwarcie się na zapotrzebowanie rynku. Obecnie nie ma studiów, które kształcą w tym kierunku. Podjęliśmy się zadania stworzenia programu studiów podyplomowych, a w przyszłości może i stacjonarnych – informuje Paweł Adamiec z Instytutu Architektury Krajobrazu KUL, „logistyk” „designu miejskiego”.

Celem studiów jest wykształcenie umiejętności analizowania, projektowania i aranżowania przestrzeni miejskich. Oprócz tego studenci zdobędą kompetencje w zakresie przeprowadzania partycypacji społecznej. Program studiów obejmuje m.in. historię i teorię designu, podstawy designu, kwestię forów w przestrzeni publicznej, ekonomię i przedsiębiorczość, animację przestrzeni publicznej, wydarzenia w przestrzeni publicznej miast, zagadnienia sztuki w mieście, techniki prezentacji i kontakt z klientem, pozyskiwanie funduszy, promocję i marketing oraz fotografię.

Kierunek jest adresowany do absolwentów wszystkich uczelni wyższych, ale też do studentów piątego roku jednolitych studiów magisterskich. Największe szanse na dostanie się na ten kierunek mają adepci studiów artystycznych, projektowych, przyrodniczych z zakresu architektury, grafiki, wzornictwa, animacji kultury, socjologii, ochrony środowiska, historii sztuki i mediów. Jeden semestr nauki kosztuje 1900 zł, ale absolwenci i studenci KUL zapłacą sto złotych mniej. Rekrutacja zakończy się 30 września.

Joanna Niećko