Nauczyciele I LO alarmują

W piątek dostaliśmy list podpisany przez nauczycieli z I LO w Krasnymstawie, w którym pedagodzy sprzeciwiają się polityce oświatowej prowadzonej przez tutejsze starostwo powiatowe.

– My, nauczyciele I LO w Krasnymstawie, jesteśmy oburzeni polityką oświatową prowadzoną przez starostwo powiatowe w Krasnymstawie – rozpoczyna się list. – Wbrew wcześniejszym ustaleniom i bardzo dobrej rekrutacji uniemożliwia się nam utworzenie klas pierwszych z przedmiotami rozszerzonymi, które były proponowane uczniom podczas naboru. Nie przyjmuje się uczniów pomimo trwającej jeszcze rekrutacji uzupełniającej. Starostwo podejmuje działania blokujące tworzenie dwóch grup językowych w jednym oddziale klasowym. Organ prowadzący szkołę nie bierze pod uwagę tego, że nauka języka obcego w małych grupach jest korzystna dla uczniów – czytamy dalej. Z pisma wynika też, że dopiero 30 sierpnia nauczycieli i rodziców poinformowano o zmianach w organizacji pracy w nowym roku szkolnym 2018/2019.

Niektórzy rodzice (w dwóch klasach) dowiedzieli się, że ich dzieci nie będą miały możliwości realizowania trzech przedmiotów rozszerzonych. – Starostwo zadecydowało, że w ramach oszczędności likwiduje część rozszerzeń np. w klasie humanistycznej uczniowie mieli realizować w rozszerzeniu: język polski, historię i wiedzę o społeczeństwie, a zaproponowano im tylko historię i wiedzę o społeczeństwie. Pomimo bardzo dobrych wyników egzaminów maturalnych zabiera się rozszerzenia, uniemożliwiając uczniom rozwój i kontynuowanie nauki w rodzinnym mieście. Jesteśmy zaskoczeni taką postawą organu prowadzącego, gdyż zawsze zapewniano nas, że dobro ucznia jest najważniejsze – piszą pedagodzy. Autorzy listu nie boją się stwierdzenie, że „że włodarzom powiatu nie zależy na dobru mieszkańców i ich dzieci, a swoimi działaniami doprowadzą do sytuacji bardzo niekorzystnej, uczniowie masowo będą wybierać szkoły z Lublina, Chełma czy Zamościa”.

– Wszystkie wyżej wymienione posunięcia zdaniem starostwa są spowodowane trudnościami finansowymi. Rodzice i uczniowie są oburzeni zaistniałą sytuacją. Rodzice deklarują, że przeniosą swoje dzieci do innych szkół, głównie poza powiat. Czy takie były intencje starostwa powiatowego? Komu zależy na zniszczeniu I LO w Krasnymstawie? – pytają nauczyciele z Jagiełły. Do tematu wrócimy za tydzień. (kg)