Czy nauka może być źródłem inspiracji?

Przekonamy się o tym podczas XIII Lubelskiego Festiwalu Nauki. Tylko do 1 czerwca trwa rejestracja projektów na to wydarzenie. Choć odbędzie się on dopiero we wrześniu, już teraz kompletowany jest program.
Lubelski Festiwal Nauki jest jednym z największych w kraju. To ważne wydarzenie w życiu naukowym i kulturalnym naszego miasta, o czym świadczy stale rosnąca liczba jego uczestników. Celem festiwalu jest promocja nauki oraz wzbudzenie w uczestnikach chęci zgłębiania wiedzy. Festiwalowe wydarzenia integrują lubelskie środowisko naukowe i służą prezentacji jego osiągnięć – co roku w programie znajduje się ponad 1000 projektów.
Swoje pomysły mogą zgłaszać: pracownicy naukowo-dydaktyczni, pracownicy administracyjni, pracownicy techniczni i techniczno-inżynieryjni, studenci studiów I i II stopnia oraz studiów jednolitych, studenci studiów doktoranckich, studenci studiów podyplomowych, studenckie koła naukowe oraz organizacje studenckie.
Zaprezentować można ciekawe wyniki bada naukowych (niekoniecznie swoich), główne wątki książki lub artykułu przeglądowego, nad którymi akurat pracujemy, kontrowersyjny temat, problem ważny dla rozwoju nauki i cywilizacji, fragment interesującej pracy dyplomowej, własną twórczość literacką, muzyczną i plastyczną.
Instytucje i osoby, które chciałyby zaprezentować swoje projekty, przygotować pokazy i warsztaty powinny zarejestrować się w serwisie: www.festiwal.lublin.pl.
Festiwal odbędzie się w dniach 17-23 września 2016 r. pod hasłem „Nauka źródłem inspiracji”. W niedzielę 18 września na stadionie „Arena Lublin” zaplanowano Piknik Naukowy.
Funkcję koordynatora środowiskowego wydarzenia pełni w tym roku Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.MG