Nauka przez zabawę

Przedszkole nr 4 w Świdniku otrzymało certyfikat uprawniający nauczycieli do prowadzenia specjalnej grupy uczącej dzieci metodą freblowską.
W miniony wtorek, 11 października w placówce odbyła się lekcja pokazowa dla rodziców i uroczyste otwarcie oddziału przedszkolnego pracującego metodą Froebla. – Postać Friedricha Froebela, jego życiorys i kariera naukowa są trochę mniej znane niż popularna, realizowana od lat metoda montessoriańska – mówi Łukasz Reszka, naczelnik oświaty i spraw społecznych. – Z tym większą radością uczestniczyliśmy we freblowskiej lekcji pokazowej, która znakomicie odzwierciedliła proponowane przez pedagoga techniki wychowania.

Przedszkole nr 4 to nowoczesna placówka, która stawia na uznane metody wychowawcze. Współpracuje także z instytucjami i organizacjami działającymi na terenie Lublina. – Zajęcia prowadzone metodą freblowską to odpowiedź na oczekiwania rodziców i otworzenie się na jeszcze jedną metodę kształcenia dla konkretnej grupy dzieci – mówi dyrektor placówki Beata Kowalczyk. Na początku metodą freblowską popracują dzieci z oddziału czterolatków. Przedszkole zakupiło już niezbędne pomoce. Ponieważ Froebel był z wykształcenia architektem, opracowane przez niego materiały edukacyjne charakteryzują się niezwykłą pomysłowością. Dzięki nim dzieci ćwiczą sprawność manualną i poznawczą, a także rozwijają pomysłowość, kreatywność i umiejętność współpracy w zespołach.(EM.K.)

Fridrich Froebel (1782-1852), uważany jest za ojca wychowania przedszkolnego. To niemiecki pedagog, który zainicjował reformę wychowania przedszkolnego w Prusach. Powołał nowy typ przedszkola, nazywany ogrodem dziecięcym (Kindergarten). Chciał, aby dzieci czuły się w nim jak rośliny troskliwie pielęgnowane przez ogrodnika wychowawcę i od najmłodszych lat uczyły się samodzielności myślenia oraz umiejętności współżycia z ludźmi. Zaproponował dzieciom do zabawy specjalnie wykonane przedmioty, które nazwał „darami”. W oparciu o jego metodę powstało wiele programów wychowania przedszkolnego.