Nawał inwestycji

Tak bogatej w inwestycje wiosny w historii gminy Stary Brus jeszcze nie było. Kończą się prace przy „Spince”, dwie z trzech dróg są już gotowe, za kilka tygodni ma być odebrana stacja uzdatniania wody w Wołoskowoli, a do pracy rusza firma, która zmodernizuje oczyszczalnię ścieków w Starym Brusie.


– Do tej pory, gdy rozpoczynaliśmy jakieś zadanie, przeważnie doprowadzaliśmy je do końca i dopiero wtedy rozpoczynaliśmy kolejne. Teraz, ze względu na terminarz różnych naborów i decyzje o podziale środków ze źródeł zewnętrznych, kilka ważnych i kosztownych inwestycji realizujemy jednocześnie.

Pracy jest naprawdę dużo, ponieważ nie wszystko da się przewidzieć na etapie projektowania – mówi wójt gminy Stary Brus Paweł Kołtun. – Najszybciej, bo pod koniec maja, powinna się zakończyć realizacja „Spinki” w Starym Brusie, Nowym Brusie, Kołaczach, Dominiczynie i Lubowierzu, współfinansowanej ze środków unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Stacja uzdatniania wody w Starym Brusie została zmodernizowana jeszcze jesienią, a teraz kończy się budowa wodociągu. „Spinka” pozwoli m.in. na przełączenie do gminnego wodociągu odbiorców w Dominiczynie i Lubowierzu, którzy obecnie są zaopatrywani w wodę z ujęcia w sąsiedniej gminie Urszulin. Ale to nie koniec, bo na kolejne trzy zadania mamy przyznane pieniądze z Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”. Pozwolą one na modernizację stacji uzdatniania wody w Wołoskowoli, budowę dróg w Wołoskowoli, Kołaczach i Mariance oraz modernizację oczyszczalni ścieków w Starym Brusie. (b)