Nawet opozycja była za

Przebudowa stacji wodociągowej i gminnego ujęcia wody, wymiana dachu na budynku Urzędu Gminy, budowa infrastruktury turystycznej, montaż paneli fotowoltaicznych oraz remont kościoła w Hannie będą strategicznymi celami przyszłorocznej gospodarki finansowej wójt, Grażyny Kowalik. Przygotowany przez nią projekt budżetu na 2017 r. został dobrze oceniony nie tylko przez „jej” radnych, ale też i przez zdecydowaną część opozycji.

Radni gminy Hanna, na wtorkowym (13 grudnia) posiedzeniu, jako pierwsi w powiecie przyjęli projekt budżetu na 2017 rok. Dokument przygotowany przez wójt Grażynę Kowalik spotkał się z uznaniem większości samorządowców, choć jeszcze na kilka dni przed sesją nic na to nie wskazywało. Wcześniej zwołano bowiem komisje stałe, by wyraziły opinie ws. nowego budżetu. Właśnie wtedy Marianna Jakubiuk, przewodnicząca komisji oświaty wystąpiła z wnioskiem do wójt o uwzględnienie w nowym projekcie powrotu szkół oddanych przed laty do prowadzenia przez stowarzyszenia. Kowalik na takie rozwiązanie się nie zgodziła. – W obliczu naszej sytuacji finansowej i reformy oświatowej nie odważę się podejmować decyzji, które zachwieją budżetem gminy – mówi wójt. Jednak by utwierdzić się w swoim przekonaniu, Kowalik zwołała zebranie sołtysów, a następnie ogłosiła zebrania wiejskie w każdej miejscowości, na których pytała mieszkańców, czy są za powrotem szkół pod skrzydła gminy. – Uczestniczyłam w większości tych spotkań i wniosek po każdym z nich był jeden – i mieszkańcy i rodzice są zadowoleni z obecnego systemu i nie chcą go zmieniać – tłumaczy Kowalik. Umocniona w swoim postanowieniu wójt pewna swego przyszła na sesję. Oprócz radnych i urzędników przybyli na nią rodzice dzieci i nauczyciele ze szkół stowarzyszeniowych z Holeszowa i Dołhobród, którzy poczuli się zagrożeni planami opozycji, które mogłyby doprowadzić do likwidacji wszystkich małych szkół w gminie i stworzyć jednego, wielkiego molocha w postaci Zespołu Szkół. Ich obawy okazały się płonne, bo przy głosowaniu projektu budżetu bez zmian, o które postulowała M. Jakubiuk, 13 z 14 obecnych w sali samorządowców podniosło ręce w geście aprobaty (1 osoba wstrzymała się od głosu).
Najważniejszymi, przyszłorocznymi inwestycjami w gminie Hanna mają być: przebudowa stacji wodociągowej i gminnego ujęcia wody, wymiana dachu na budynku Urzędu Gminy, budowa infrastruktury turystycznej, montaż paneli solarnych i kotłów na biomasę oraz remont kościoła w Hannie. Cały budżet opiewa na nieco ponad 14 mln złotych. Planowane dochody przewyższają wydatki o ponad 0,5 mln zł, a nadwyżka budżetowa w całości ma być przeznaczona na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań.
– Jest mi bardzo miło, że budżet został uchwalony bez jednego głosu sprzeciwu – cieszy się Kowalik. – Sądzę, że radni ufają mi i chcą dla gminy jak najlepiej. Przyjęty budżet jest bardzo prorozwojowy, skierowany na inwestycje i na edukację. Jak co roku, tak i teraz nastawiamy się na projekty unijne i pozyskanie środków zewnętrznych. Mam nadzieję, że wszyscy radni wspólnie ze mną będą ten plan realizować. Liczę na udaną współpracę, bo przynajmniej w teorii powinien nam przyświecać jeden cel – dobro mieszkańców naszej gminy – dodaje pani wójt. (bm)