Nestor i Exodus w Bibliotece

W Powiatowej Bibliotece Publicznej w Krasnymstawie odbyła się promocja 37. już numeru lokalnego Czasopisma Artystycznego Nestor. Uroczystości towarzyszyło otwarcie wystawy malarstwa Stanisława Dobrowolskiego zatytułowanej „Exodus”.

Stanisław Dobrowolski urodził się w 1958 r. na ziemi chełmskiej w rodzinie robotniczej, w środowisku, które nazywa „kresowo-mieszanym”. – Chłonął opowieści, pieśni i zachowania ludzi z Kresów, Syberii i innych stron. Życie dorosłe było ciężką pracą, obserwowaniem natury z bliska, zapisywaniem i przetwarzaniem na rysunki i obrazy. W bezwzględnej walce o przetrwanie odnalazł podobieństwo do ludzkich zachowań, stąd w jego pracach trawestacje ludzi, zwierząt i roślin – opowiada Dorota Korkosz z PBP. Dobrowolski uczestniczył w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych, jest autorem ilustracji i okładek antologii i tomików poezji. Rysunki publikował w kilku czasopismach. Współpracował z Galerią Wsi Polskiej przy Fundacji Kultury Wsi w Warszawie. Od 2000 r. współorganizuje międzynarodowe plenery plastyczne w Wierzbicy. Druga część spotkania odbyła się w czytelni, gdzie wszyscy goście otrzymali najnowszy numer Nestora, a redaktor naczelny Andrzej David Misiura przedstawił treść najnowszego wydania czasopisma. Poświęcone jest ono w większości ważnym faktom historycznym z życia Krasnegostawu, możemy również znaleźć w nim losy osób i rodzin związanych z Ziemią Krasnostawską. (kg)