Niby na Słonecznym, a w… Śródmieściu

Radny Mariusz Kowalczuk nie może zrozumieć, dlaczego chełmscy urzędnicy całą ulicę Ogrodową umieścili w okręgu wyborczym nr 1, w którego skład wchodzą osiedla Śródmieście i Rejowiecka, skoro blisko połowa posesji z tej ulicy terytorialnie przynależy do osiedla Słoneczne… – To jakiś absurd! – mówił radny.

Chełmscy radni ustalili okręgi wyborcze. W zasadzie niewiele się zmieniło. Chełm podczas tegorocznych wyborów samorządowych będzie podzielony na cztery okręgi, podobnie jak w latach ubiegłych. W pierwszym, w skład którego wchodzą osiedla Śródmieście i Rejowiecka, w drugim (osiedla Słoneczne, XXX-lecie i Zachód) oraz czwartym (Dyrekcja Dolna, Dyrekcja Górna i Cementownia), zostanie wybranych po sześciu radnych. W trzecim natomiast (Kościuszki i Działki) – pięciu.
Wątpliwość wzbudziło umieszczenie przez urzędników całej ulicy Ogrodowej, od Reformackiej do Metalowej, w okręgu nr 1. Radny Mariusz Kowalczuk wnioskował, by w tym okręgu pozostały posesje zlokalizowane do ul. Wieniawskiego, a pozostałe zostały włączone do okręgu nr 2. Argumentował, że domy położone na odcinku Ogrodowej, od Wieniawskiego do Metalowej, terytorialnie należą do osiedla Słoneczne. – Ich bliscy sąsiedzi z ul. Pszennej, Dąbrówki będą głosować na kandydatów z okręgu nr 2. Oni z kolei wybiorą radnych z osiedli, na których tak naprawdę nie mieszkają. Totalny absurd! – mówił po sesji Kowalczuk, który nieopodal Ogrodowej mieszka i z tej ulicy żadnego głosu w wyborach nie dostanie.
Zdaniem urzędników, proponowana przez radnego zmiana od początku była nierealna, bo granice okręgów wyborczych, zgodnie z prawem, należy wyznaczyć w terminie do 31 marca br. Wiceprezydent Józef Górny tłumaczył, że przygotowany projekt uchwały został skonsultowany z komisarzem wyborczym i choćby z tego powodu urzędnicy nie zdążyliby z jakimikolwiek zmianami. – Gdybyśmy dokonali zmian bez opinii komisarza, wojewoda mógłby uchylić uchwałę – uzasadniał Górny.
Nic dziwnego, że wniosek Kowalczuka na posiedzeniu komisji porządku publicznego i inwentaryzacji mienia komunalnego nie uzyskał większości głosów i został odrzucony. (s)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here