Nibylandia w miejsce Starych Bronowic?

Od poniedziałku 27 czerwca trwa „Lato w Teatrze na Starych Bronowicach” – projekt społeczno-kulturalny, organizowany przez Fundację Teatr Realistyczny (ze Skierniewic) oraz lokalne siły animatorów kultury z dzielnic Lublina. Ma on na celu propagowanie idei dobrosąsiedztwa, życzliwości i najlepszych zasad współżycia ludzi na tym terenie.
Do 8 lipca grupa młodych pasjonatów (wszyscy w wieku 23-29 lat) stworzy w trakcie warsztatów artystycznych, wspólnie z mieszkańcami osiedla Stare Bronowice, plenerowy spektakl muzyczno-teatralny „Nibylandia jako dzielnica cudów”, a następnie zaprezentują go szerszej publiczności: 9 i 10 bm. Taki jest cel ich projektu.
„Aktorami” będą głównie dzieci i młodzież żyjący w tej zaniedbanej części Bronowic. To teren, który miał niegdyś wątpliwą sławę, omijany przez innych obywateli miasta z powodu złych zwyczajów i ludzi rządzących się tutaj własnymi prawami. O ul. Łęczyńskiej i jej przecznicach mówiło się „dzielnica cudów”, gdyż cudem było przejść przez nią i ocalić portfel a nawet zdrowie i życie. Nie umiejąc nad tym zapanować, w latach 70. ówcześni włodarze miasta tutejsze slumsy nad Bystrzycą planowali doszczętnie wyburzyć jako „siedlisko zła”.
Tymczasem animatorom projektu nasuwa się paralela, że oto ten teren może jawić się niczym Nibylandia – kraina cudów znana z książek o Piotrusiu Panie – świat opanowany przez dzieci.

– Dzięki realizacji naszego spektaklu chcemy pokazać, że dziś to może być „dzielnica cudów” prawdziwych: wzajemnej życzliwości, uśmiechu, twórczego podejścia do życia, wspólnego spędzania czasu i dobrej energii mieszkańców. Razem z dziećmi i młodzieżą stworzymy widowisko w plenerze, które odczaruje dawny, gorszy wizerunek Starych Bronowic – mówi Katarzyna Pągowska, koordynatorka projektu, która oczekuje kontaktu w tej materii na e-mail: kasia.pagowska@gmail.com. Wraz z nią „desant” artystów ze Skierniewic stanowią Iwona Konecka i Anna Sadowska.
Warsztaty artystyczne prowadzą również animatorzy z Lublina, tworzący lokalny Punkt Kultury (przy ul. Skibińskiej 21): Adam Karol Drozdowski, Izabella Gawęcka, Damian Grabowski, Krzysztof Kamiński, Ilona Puchacz, w większości animatorzy kultury dzielnic, których w Punkcie Kultury działa ok. 10.
– Zainspirowani baśnią o losach Piotrusia Pana oraz opowieściami mieszkańców, w ciągu 10 dni pracujemy nad szczególnym wydarzeniem. Łączy ono nasze pomysły, historię Bronowic oraz inspirację piękną literaturą. Tak powstanie widowisko łączące teatr, breakdance i parkour – pełne energii, która wypełni uliczki tych miejsc. Przyjdźcie i zobaczcie, za co kochamy dziś Stare Bronowice – teren, na którym wszystko jest możliwe! – mówią animatorzy projektu.
Plenerowe widowisko zaprezentują dwukrotnie: 9 lipca o godz. 18 w Parku Bronowickim oraz 10 lipca o godz. 18 (teren Mostu Kultury).
Na spektakl zapraszają Fundacja Teatr Realistyczny i lokalny Punkt Kultury. Projekt, finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, odbywa się w ramach programu pt. „Lato w teatrze” Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie.
Marek Rybołowicz