Nie będzie większych zniżek

Nie zmienią się stawki bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności. Ich zwiększenia domagali się lubelscy radni Prawa i Sprawiedliwości, co byłoby korzystne dla części mieszkańców. Projekt został jednak zdjęty z porządku obrad ostatniej sesji rady miasta.


Przypomnijmy, że w ubiegłym roku polski parlament zdecydował o likwidacji użytkowania wieczystego. Lokalni radni mogli „wyrazić zgodę na udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność gminy”. Lubelscy radni zdecydowali, że dotychczasowy użytkownik dostanie 60-procentową zniżkę, jeśli jednorazową opłatę uiści w roku przekształcenia. Jeśli wniesie ją w drugim roku, wówczas zniżka wyniesie 50 procent, w trzecim roku – 40 procent, a w czwartym roku – 30 procent, w piątym – 20 procent, w szóstym – 10 procent.

Zdaniem radnych Prawa i Sprawiedliwości bonifikaty nie są wystarczające, dlatego domagali się ich zwiększenia. Złożyli projekt uchwały w tej sprawie, ale głosami radnych klubu Krzysztofa Żuka został on zdjęty z porządku obrad. Co dokładnie proponowali radni PiS? Chcieli, aby bonifikata wyniosła aż 90 procent w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie; zaś 70 procent w drugim roku po przekształceniu. W pozostałym zakresie stawki miałyby się pokrywać z dotychczasowymi, czyli wynosić 40 procent w trzecim roku, 30 procent w czwartym, 20 procent w piątym i 10 procent w szóstym.

– Podwyższenie kwoty bonifikaty dla osób, które wniosą jednorazową opłatę w pierwszym lub drugim roku po przekształceniu, jest działaniem oczekiwanym przez wielu mieszkańców Lublina – przekonywali radni PiS. Zdaniem ich oponentów miasta najzwyczajniej na taką rozrzutność nie stać.

Grzegorz Rekiel