Nie chcą polecieć

Wiesław Radzięciak, wójt gminy Leśniowice, uczestniczył w Forum Samorządowym w Warszawie, na które zjechało ponad półtora tysiąca samorządowców z całego kraju. Było gorąco, bo dyskutowano o planowanym przez rząd wprowadzeniu dwukadencyjności wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Na czwartkowe spotkanie do Warszawy zjechali samorządowcy zaniepokojeni rządowymi zapowiedziami wprowadzenia dwukadencyjności wójtów, burmistrzów, prezydentów miast. Wśród nich był m.in. Wiesław Radzięciak. Wójt gminy Leśniowice zamieścił na Facebooku krótką relację z warszawskiego Forum Samorządowców: „W Warszawie ponad 1 600 samorządowców na Forum Samorządowym dyskutuje o przyszłości miast, gmin. Mam nadzieję, że przyjęte stanowisko pozwoli dalej na wolne i demokratyczne funkcjonowanie naszych społeczności, naszych małych ojczyzn”.
Chodzi o przyjęte przez samorządowców podczas spotkania dokumenty (w tym tzw. kartę samorządności) będące wyrazem sprzeciwu wobec proponowanych przez rząd zmian prawa samorządowego, a także apel o respektowanie praw zawartych w Konstytucji RP.
Pod wpisem Radzięciaka na Facebooku były różne komentarze. Jeden z internautów napisał, że w dyskusji na Forum podobno nie wiadomo o co chodzi, więc po co w ogóle takie zgromadzenie. Ktoś inny z kolei proponował, aby to posłowie i senatorowie wyznaczyli sobie dwukadencyjność ze wsteczną wykonalnością, a od samorządowców się „odpie…”. (mo)