Nie czas na radykalne podwyżki

Radni gminy Żmudź uchwalili stawki podatku na 2021 rok. Uznali, że to nieodpowiedni czas na wprowadzanie dużych podwyżek, ale niektóre stawki będą nieco wyższe.

Najważniejszym tematem środowej sesji Rady Gminy Żmudź było uchwalenie stawek podatków na 2021 rok. Wcześniej radni dyskutowali na ten temat podczas komisji. Zdają sobie sprawę, że 2020 rok był pod wieloma względami trudny i zgodzili się, że to nie czas na radykalne podwyżki. Byli w tej kwestii zgodni i na sesji wszystkie stawki podatków uchwalono jednomyślnie. Do tej pory raczej się to nie zdarzało.

Najwięcej emocji zawsze wzbudzał podatek rolny, ale nie w tym roku. Podstawą do jego ustalenia jest ogłaszana każdego roku przez Główny Urząd Statystyczny średnia cena skupu żyta – w tym roku 58,55 zł za kwintal (o 9 groszy więcej niż przed rokiem). Radni gminy zdecydowali, że pozostawią tę podstawę bez zmian i kwota ta posłuży do obliczenia podatku rolnego w gminie Żmudź w 2021 r.

Oznacza to, że rolnicy zapłacą nieznacznie wyższy podatek niż przed rokiem. Radni zdecydowali też, że na podstawie ogłoszonej przez GUS średniej ceny sprzedaży drewna w wysokości 196,84 zł za m sześc. będą obliczane w 2021 r. stawki podatku leśnego – (rok wcześniej było to 195,24 zł). Oznacza to, że i w tym przypadku podatek będzie trochę wyższy. Niewielkie zmiany dotyczą podatku od nieruchomości, a stawki podatku od środków transportowych pozostaną w 2021 r. na dotychczasowym poziomie.

Edyta Niezgoda, wójt gminy Żmudź, informowała o problemach z jakością wody w gminnym wodociągu oraz o realizowanych obecnie zadaniach.

– Kończymy wszystkie prace w ramach funduszy sołeckich, a do rozliczenia zostały jeszcze środki dotyczące funduszu sołectwa Leszczany – mówiła wójt Niezgoda. – Trwają prace porządkowe przy świetlicy w Rudnie, przy komisariacie w Żmudzi. Pracujemy nad modernizacją serwerowni w urzędzie. Musimy wymienić te urządzenia, bo są przestarzałe i nie spełniają norm. To niezbędny zakup, na który przeznaczono czterdzieści pięć tysięcy złotych. Jesteśmy w trakcie rozstrzygania przetargu na odbiór odpadów.

Podczas krótkiej, półgodzinnej sesji, uchwalono jeszcze roczny program współpracy gminy Żmudź z organizacjami pozarządowymi i wprowadzono zmiany budżetowe. Radni zgłosili kilka postulatów o naprawę ubytków w drogach. (mo)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here