Nie ma gdzie iść za potrzebą

W Krasnymstawie brakuje publicznych toalet. Władze miasta dostrzegają problem, który – jak się okazuje – nie jest łatwy do rozwiązania.

Radny Marcin Worotyński złożył do burmistrza Krasnegostawu Roberta Kościuka interpelację w sprawie ustawienia publicznej toalety na pasażu handlowym na ul. Okrzei przy Krasnostawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Radny argumentował, że taką potrzebę zgłaszają handlowcy i mieszkańcy okolicznych bloków. Faktem jest, że handlujący na pasażu nie mają gdzie załatwiać swoich potrzeb fizjologicznych.

Burmistrz Krasnegostawu w pełni podziela pogląd radnego, a nawet dostrzega problem braku toalet publicznych na terenie miasta. Zastępca burmistrza Krzysztof Sugalski, który udzielił odpowiedzi na pytanie, wyjaśnia, że użytkownikiem działki, na której znajduje się pasaż handlowy, jest Krasnostawska Spółdzielnia Mieszkaniowa. – Z tego też względu decyzja dotycząca możliwości ustawienia toalety na tym terenie należy do zarządu KSM. Jednakże z prowadzonych dotychczas rozmów wynika, że spółdzielnia nie widzi takiej możliwości – informuje wiceburmistrz Sugalski.

Miasto Krasnystaw rozważało ustawienie przenośnej kabiny typu toi-toi na działce nieopodal pasażu handlowego, oddanej w części w użytkowanie Miejskiej Bibliotece Publicznej, na terenie parkingu przyległego do budynku, tuż obok wejścia do placówki. – W budynku oprócz biblioteki mieszczą się apteka, Dom Książki, Zakład Cukierniczo-Piekarniczy, Bank Spółdzielczy i Zakład Fryzjerski. Ze względu na brak zgody użytkownika na ustawienie kabiny, podyktowanej bezpośrednim sąsiedztwem instytucji kultury, względami sanitarnymi i estetycznymi oraz bliskim sąsiedztwem z lokalami branży spożywczej i budynków mieszkalnych, uzyskanie zgody Powiatowego Inspektora Sanitarnego na powyższą lokalizację jest niemożliwe – wyjaśnia K. Sugalski.

Wiceburmistrz przypomina też, że w 2017 roku na wniosek handlowców z pasażu została ustawiona toaleta przenośna, jednak ze względu na liczne protesty okolicznych mieszkańców po kilku dniach ją usunięto. Z kolei w lutym br. miasto Krasnystaw – jak podkreśla Krzysztof Sugalski – w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład złożyło wniosek o dofinansowanie zadania pod nazwą „Rozwój infrastruktury kulturalnej w mieście Krasnystaw – przebudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej”. – Inwestycja zaplanowana do realizacji w formule „zaprojektuj i wybuduj” obejmuje kompleksową przebudowę obiektu biblioteki, przy okazji której zostanie przeanalizowana możliwość usytuowania w bryle budynku publicznej toalety – dodaje zastępca burmistrza Krasnegostawu. (ps)

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here