Nie podeszli do matury

W Chełmie są licealiści, którzy nie podeszli do matury. Z różnych powodów: osobistych, zdrowotnych. Informacji w tej sprawie domagała się na ostatniej sesji radna Małgorzata Sokół.

Na ostatniej sesji Rady Miasta Chełm radna Małgorzata Sokół poprosiła urzędników o informację na temat liczby maturzystów, którzy nie przystąpili do matury. Ponoć nie czuli się na siłach.
– Dostałam sygnał od rodziców uczniów z II Liceum Ogólnokształcącego, gdzie ponoć połowa uczniów pewnej klasy nie przystąpiła do matury z matematyki, bo nie czuła się na siłach – stwierdziła na ostatniej sesji Rady Miasta Chełm radna Małgorzata Sokół. – Proszę o zestawienie, ilu uczniów liceów nie przystąpiło do matury. Dla nich matura jest przecież szczególnie ważna. Bez matury, po liceum niczego nie mają. W niektórych sytuacjach to już lepiej, aby do technikum szli.
Wydział Oświaty Urzędu Miasta Chełm zebrał ostatnio informacje, o które prosiła radna Sokół. Ustalono liczbę młodzieży uczęszczającej do klas maturalnych w liceach oraz liczbę uczniów z tych klas, przystępujących do matury.

– Z informacji przekazanej przez dyrektorów szkół wynika, że nie ma uczniów, którzy nie przystąpili do matury, bo nie czuli się na siłach – mówi Augustyn Okoński, dyrektor Wydziału Oświaty UM Chełm. – Mogą nie zdawać rozszerzenia z matematyki czy też innego przedmiotu, w sytuacji, gdy nie jest to im potrzebne do dalszej ścieżki edukacyjnej.
Z informacji ratusza wynika (urzędnicy powołują się na dane z 31.03.), że w I LO i II LO liczba uczniów w klasach maturalnych równała się liczbie przystępujących do matury (I LO – 196 uczniów, w II LO – 198). Inna jest sytuacja w ZSE i III LO, a także IV LO. W „Ekonomach” w klasach maturalnych uczyło się 81 osób, a liczba przystępujących do matury wyniosła 79. Urzędnicy ustalili, że osoby, które nie podeszły do matury zrobiły to z „przyczyn osobistych”. Spośród 87 uczniów klas maturalnych IV LO, matury nie zdawało dziesięciu. Z informacji podanych przez wydział oświaty wynika, że sześciu z nich nie otrzymało promocji, a cztery osoby zrezygnowały z podejścia do matury z przyczyn zdrowotnych. (mo)