Nie te działki, co trzeba

(30 marca) Podczas zebrania rady osiedla Słoneczne, przedstawiono inwestycje do realizacji zatwierdzone przez Urząd Miasta. Poruszono też kwestię planowanego przez miasto wykupu działek pod budowę drogi dojazdowej do osiedla przy ulicy Lwowskiej. Katarzyna Kowalska z rady osiedla Słoneczne, zgłosiła, że – jej zdaniem – miasto planuje wykup nie tych działek, co trzeba.

Na zebranie przyszła zaledwie garstka mieszkańców. Przewodniczący rady osiedla Wiesław Wróblewski rozpoczął od przedstawienia inwestycji przyjętych przez Urząd Miasta. Zatwierdzono projekty wykonania oświetlenia przy ulicy Pszennej i Stefana Żółkiewskiego, remont chodnika przy ulicy Wirskiego oraz wykupienie przez miasto działek pod budowę drogi dojazdowej do posesji przy ulicy Lwowskiej (numery domów 102 – 122). Katarzyna Kowalska z rady osiedla uważa, że władze miasta planują wykupienie działek w miejscu nie tym, gdzie powinna przebiegać droga dojazdowa. Według niej, miasto wcale nie zamierza budować drogi, a tylko stwarza pozory działań. – Już 11 lat staram się o wybudowanie dojazdu do mojego osiedla. Do tej pory używaliśmy drogi biegnącej przez prywatne działki. Ale ich właściciele zaczynają się denerwować i mogą nam w każdej chwili odciąć dojazd do domów – mówiła K. Kowalska. Jej zdaniem, władze Chełma lekceważą sprawę drogi dojazdowej z powodu zbyt małej liczby mieszkańców osiedla, którzy jako potencjalni wyborcy mają znikomy wpływ na politykę lokalną i nie trzeba zabiegać o ich poparcie. Radni miejscy obecni na zebraniu, Mirosław Czech i Anna Mirzwa, zapowiedzieli, że na najbliżej sesji Rady Miasta zwrócą uwagę na problem braku dojazdu.
Na zebraniu poruszono również kwestię renowacji muru cmentarza parafialnego przy ulicy Orląt Lwowskich. Część radnych osiedla wyraziła swoje niezadowolenie, z powodu pokrywania kosztów tego projektu w ramach budżetu obywatelskiego, chociaż mieszkańcy Słonecznego sami wybrali tę inwestycję w głosowaniu. Według nich, cmentarz jest wizytówką całego miasta i wszelkie prace remontowe, powinny być pokrywane z głównego budżetu, a nie z pieniędzy przeznaczonych dla osiedla Słoneczne.
Omówiono też sprawę chodnika przy ulicy Lwowskiej, biegnącego od hurtowni z materiałami budowlanymi do Pokrówki. Ludzie narzekają, że jest nierówny i trudno się po nim sprawnie poruszać. A na niektórych odcinkach matki z wózkami mają niemały kłopot z pokonaniem nierówności. Radni osiedla doszli do wniosku, że złożą wniosek o wykonanie remontu chodnika, wraz z wykonaniem oświetlenia w tej części miasta. (sr)