Nie uczysz się, powiadom ZUS…

Jeśli pobierasz rentę rodzinną, musisz powiadomić ZUS o skończeniu nauki. Skutki zatajenia tych informacji mogą być bolesne – ostrzega instytucja.


Rentę rodzinną dostaje się m.in. po zmarłych rodzicach, jeśli byli ubezpieczeni. W województwie lubelskim prawo do jej pobierania ma 54 tysiące osób. Przeciętna wysokość świadczenia w regionie wynosi 1694 złote.

Teoretycznie rentę po zmarłych rodzicach pobiera się do 16. roku życia. Później przysługuje tylko pod warunkiem kontynuowania nauki. – Z tego powodu trzeba nas informować np. o przerwach w nauce albo skreśleniu z listy uczniów bądź studentów. Przestajemy wtedy wypłacać świadczenie – mówi Małgorzata Korba, rzecznik prasowy ZUS na Lubelszczyźnie.
W innym razie ZUS nadal je wypłaca, ale wiara w możliwość zatajenia tego faktu jest złudna. Informacja o zakończeniu nauki prędzej czy później dotrze do ZUS-u. – Powstanie wtedy nadpłata, którą trzeba zwrócić z odsetkami – dodaje M. Korba.

Ważne są też informacje o dodatkowych przychodach przy jednoczesnym pobieraniu renty rodzinnej. Jeśli wynoszą więcej niż 70 procent przeciętnego wynagrodzenia, jest ona zmniejszana. Jeśli stanowią 130 procent przeciętnego wynagrodzenia, jest zawieszana. O przekroczeniu tych limitów także należy powiadomić ZUS. Opr. GR