Nie warto odpuszczać!…

Rozpoczął się okres walnych zgromadzeń w największych lubelskich spółdzielniach mieszkaniowych. Warto w nich wziąć udział.

SM Motor

W poniedziałek, 27 maja, rusza walne zgromadzenie członków Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Motor”. W programie są m.in. wybory członków rady nadzorczej na kadencję 2019-2022.

„Walne” zostało podzielone na cztery części. 27 maja o godzinie 17 w Domu Kultury RSM „Motor” przy ul. Tumidajskiego 2 spotkają się członkowie spółdzielni z Osiedla XXX-lecia. We wtorek, 28 maja, w tym samym miejscu i o tej samej porze, zbiorą się członkowie z Osiedle 40-lecia. Z kolei w środę, 29 maja, o godzinie 17 w Klubie Osiedlowym przy ul. Przyjaźni 13 zbiorą się członkowie spółdzielni z osiedla Przyjaźni. Ostatnia część walnego została zaplanowana na czwartek – 30 maja, o godzinie 17 w Domu Kultury RSM „Motor” przy ul. Tumidajskiego 2 zbiorą się członkowie z osiedla Niepodległości.

SM Kolejarz

W środę, 5 czerwca, rozpoczyna się walne zgromadzenie członków Pracowniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz”. W programie jest m.in. wybór członków rady nadzorczej. Walne zostało podzielone na pięć części. 5 czerwca o godzinie 16.30 w budynku Szkoły Podstawowej nr 30 (ul. Nałkowskich 110) rozpocznie się część dla „członków Spółdzielni posiadających lokale mieszkalne i użytkowe w osiedlu Łąkowa i budynku Rowerowa 13 oraz członków oczekujących”. W czwartek, 6 czerwca, o godzinie 16.30 w budynku Szkoły Podstawowej nr 33 (ul. Pogodna 19) rozpocznie się część dla „członków Spółdzielni posiadających lokale mieszkalne i użytkowe w osiedlu Pogodna”.

Kolejna część odbędzie się w poniedziałek, 10 czerwca w Zespole Szkół Odzieżowo-Włókienniczych (ul. Lwowska 11) dla „członków Spółdzielni posiadających lokale mieszkalne i użytkowe w osiedlu Kalinowszczyzna”. Początek również o godzinie 16.30. W środę, 12 czerwca w Dzielnicowym Domu Kultury przy ulicy Olchowej 8 odbędzie się część dla „członków Spółdzielni posiadających lokale mieszkalne i użytkowe w osiedlu Bronowice III – Maki”. Początek o godzinie 16.30. Ostatnia część została zaplanowana na czwartek, 13 czerwca, na godzinę 16.30. W budynku Szkoły Podstawowej nr 40 (ul. Róży Wiatrów 9) odbędzie się część dla „członków Spółdzielni posiadających lokale mieszkalne i użytkowe w osiedlu im. L. Kruczkowskiego”. „Mandaty będą wydawane Członkom Spółdzielni i ich Pełnomocnikom od godziny 16” – czytamy na stronie internetowej spółdzielni.

SM Czuby

Walne zgromadzenie w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” rozpoczęło się 7 maja i potrwa do 4 czerwca. Swoje spotkania zakończyli już członkowie z osiedli „Poręba”, „Łęgi”, „Ruta” i „Skarpa”. Spółdzielcy z osiedla „Widok” debatować będą od 28 maja do 30 maja, a z osiedla „Błonie” – od 31 maja do 4 czerwca. Wszystkie spotkania odbywają się w Domu Akcji Katolickiej przy ul. Jana Pawła II 11. W tym roku na Czubach nie jest wybierana rada nadzorcza, bo obecna pełni swoją kadencję do 2021 roku. Mieszkańcy głosują m.in. nad przyjęciem i zatwierdzeniem sprawozdania rady nadzorczej z działalności w 2018 r., udzieleniem absolutorium członkom zarządu SM „Czuby” za działalność w 2018 r. czy zmianami w statucie spółdzielni.

LSM

Walne zgromadzenie rozpocznie się 3 czerwca i potrwa do 12 czerwca. Obrady będą odbywały się w Domu Kultury LSM przy ul. K. Wallenroda 4 a od godziny 17.00. Mieszkańcy Osiedla Piastowskiego będą debatować 3 czerwca, Osiedla im. H. Sienkiewicza – 4 czerwca, Osiedla im. M. Konopnickiej – czerwca, Osiedla im. A. Mickiewicza – 6 czerwca, Osiedla im. J. Słowackiego – 10 czerwca, Osiedla im. Z. Krasińskiego – 11 czerwca, Osiedla im. im. B. Prusa – 12 czerwca. Na LSM odbędą się wybory członków rady nadzorczej na lata 2019 – 2022. Mieszkańcy będą również głosowali w sprawach m.in. przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018 r., przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania rady nadzorczej za 2018 r., przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu za 2018 r., udzielenia absolutorium członkom zarządu z działalności w 2018 r., podziału zysku netto Spółdzielni za 2018 r., oceny polustracyjnej Spółdzielni, obejmującej działalność za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2017 r. Podpunktem, który wszedł 20 maja pod obrady walnego, jest też zbycie się części nieruchomości przy ul. Pana Wołodyjowskiego 17, zabudowanej budynkiem opieki społecznej, tzw. „Dom Seniora”.

SM Felin

W Spółdzielni Mieszkaniowej Felin, jak dowiedzieliśmy się w sekretariacie, walne zostało zaplanowane na 24 i 25 czerwca. Nie zostało jeszcze jednak oficjalnie ogłoszone na stronie internetowej spółdzielni.

Grzegorz Rekiel, Emilia Kalwińska

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here