Niebieski kwiecień

Kwiecień uznawany jest jako miesiąc Świadomości Autyzmu. Jego celem jest zwiększenie świadomości społecznej na temat autyzmu oraz zwrócenie uwagi na potrzebę większej empatii i tolerancji dla odmiennych możliwości i potrzeb osób ze spektrum. Bo inny nie znaczy gorszy.

Autyzm dziecięcy to zaburzenie rozwojowe zaczynające się we wczesnym dzieciństwie i trwające całe życie. U każdej osoby autyzm może objawiać się w inny sposób. Niektóre z nich są w stanie prowadzić stosunkowo normalne życie, podczas gdy inne będą zawsze potrzebować specjalistycznego wsparcia. Zależy to zarówno od głębokości zaburzeń, jak i skuteczności i intensywności terapii.

W początkowej fazie autyzm często bywa nierozpoznany i niezrozumiały. Uwagę zwracają dopiero trudności w porozumiewaniu się i nietypowe zachowania. Dlatego wiele osób traktuje dzieci ze spektrum autyzmu jako niegrzeczne lub źle wychowane. Każdy autysta doświadcza trudności w komunikacji i interakcji społecznej oraz z kontrolą własnych zachowań.

W Zespole Wychowania i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Chełmie, w skład którego wchodzą Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy i Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1, na wszystkich etapach edukacyjnych (przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła przysposabiająca do pracy, branżowa szkoła I stopnia) funkcjonują oddziały, w których uczą się dzieci z autyzmem.

– Staramy się, aby nasi uczniowie mieli zapewnione jak najlepsze warunki do nauki i terapii. Dlatego też klasy są specjalnie dostosowane pod względem ilości uczniów, programów nauczania oraz doboru specjalistów – mówi Małgorzata Kwiecińska, dyrektor ZWiPPP nr 1. – Niezwykle istotnym jest, aby oddziaływania rozpocząć jak najwcześniej, stąd duży nacisk położony jest na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz współpracę z rodzicami – dodaje dyrektor.

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Chełmie prowadzonych jest szereg działań na rzecz osób ze spektrum autyzmu.

– Pierwszym krokiem jest odpowiednio przeprowadzona diagnoza funkcjonalna i określenie rodzajów terapii dostosowanych do indywidualnych potrzeb dziecka – podkreśla Agata Kwiecińska-Nowosad, wicedyrektor ds. poradni.

Wśród nich na wyróżnienie zasługują: terapia logopedyczna, pedagogiczna, integracja sensoryczna, trening umiejętności społecznych, konsultacje dla rodziców oraz instruktaż i wskazówki do pracy w domu. – Współpraca poradni i szkoły zapewnia kompleksową pomoc wszystkim naszym uczniom. Dzięki temu dzieci z rozpoznaniem autyzmu mogą być szybko objęte pomocą specjalistów zarówno w poradni jak i szkole, a także na zajęciach dodatkowych z wczesnego wspomagania – dodaje Kwiecińska.

– Praca z dzieckiem ze spektrum autyzmu wymaga nie tylko fachowej wiedzy, ale wyjątkowego podejścia do ucznia – zaznacza Iwona Brzuchala, wicedyrektor ZWiPPP 1. – Nauczyciele pracujący z uczniami z autyzmem to doskonali specjaliści, wkładający w pracę całe serce, empatyczni, zaangażowani, szukający najlepszych rozwiązań w procesie edukacji i wychowania.

Celem wszystkich prowadzonych terapii jest poprawa komunikacji oraz nauczenie dzieci rozpoznawania emocji i zachowań społecznych, co ułatwia im codzienne funkcjonowanie, a także dostarczenie kontrolowanej ilości bodźców sensorycznych, co normalizuje odbiór bodźców ze świata zewnętrznego. Osoby ze spektrum autyzmu potrzebują oddziaływań terapeutycznych przez całe życie. Niestety obecnie często nie mają one możliwości dalszej edukacji i terapii, a w późniejszym czasie pracy po skończeniu edukacji szkolnej. Jest to niewątpliwie bardzo istotna przestrzeń wymagająca konkretnych rozwiązań, które zapewnią osobom z autyzmem pełniejsze uczestnictwo w dalszym, dorosłym już życiu społecznym. (pc)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here